Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Wednesday, 16 July 2014

Việt Nam, Philippines và Nhật coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất


 
CHÂU Á - TRUNG QUC - 
Bài đăng : Th ba 15 Tháng By 2014 - Sa đi ln cui Th ba 15 Tháng By 2014

Vit Nam, Philippines và Nht coi Trung Quc là mi đe da ln nht

DR

Trọng Nghĩa

Các hành động của Bắc Kinh dùng sức mạnh áp đặt yêu sách chủ quyền trên biển ngày càng khiến cho các láng giềng của Trung Quốc lo ngại. Theo kết quả thăm dò dư luận của một trung tâm điều tra có uy tín được công bố hôm qua, 14/07/2014, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines là ba quốc gia nơi dân tình coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, và xem Mỹ là đồng minh đáng tin cậy nhất.

Trong bn nghiên cu thường niên v dư lun toàn cu Global Attitudes Project, Trung tâm nghiên cu M Pew Research Center đã thăm dò dư lun 44 nước trên thế gii, trong đó có 11 nước châu Á : 3 quc gia Nam Á là n Đ, Pakistan, Bangladesh, nước Đông Bc Á là Hàn Quc, Trung Quc và Nht Bn, cùng vi 5 nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Vit Nam.
Cuc thăm dò năm nay được tiến hành trong khong thi gian t tháng Ba đến tháng Sáu năm 2014, vào lúc tình hình khu vc châu Á đc bit căng thng do các hành đng quyết đoán ca Trung Quc nhm áp đt các đòi hi ch quyn ca h trên hai vùng Bin Hoa Đông – chng li Nht Bn - và Bin Đông – chng li Vit Nam, Philippines, Malayasia và Brunei, Đài Loan, cũng như trên vùng lãnh th thuc bang Arunachal Pradesh ca n Đ.
Kết qu thăm dò ti 11 nước châu Á k trên đã nêu bt hai đim : Tâm lý lo ngi trước nguy cơ các tranh chp lãnh th và bin đo gia Trung Quc vi các láng ging bùng lên thành chiến tranh ngày càng tăng, trong lúc đa s cư dân các nước b Trung Quc trc tiếp ln lướt đu xem Bc Kinh là mi đe da ln nht, và Hoa Kỳ là mt đng minh đáng tin cy nht.
V câu hi là nước nào được xem là mi đe da nguy him nht, Trung Quc b nêu bt ti 3 nước Vit Nam, Nht Bn và Philippines. Theo kết qu thăm dò ti Vit Nam, có đến 74% người được hi coi Trung Quc là mt nước nguy him, ti Nht Bn t l cũng gn như vy (68%), kế đến là Philippines (58%).
Đim được Trung tâm Pew đc bit ghi nhn là thin cm ca người Vit Nam đi vi M, cho dù hai bên tng tri qua mt cuc chiến. Kết qu thăm dò cho thy là Washington đã được người Vit Nam xếp vào v trí s mt ca các đng minh đáng tin cy trong tương lai, vi mt t l 30%.
Hoa Kỳ không ch được người Vit coi là đng minh s mt. Ti 11 nước được thăm dò, M được xem là đng minh kh tín nht ti 8 quc gia, vi t l tán đng cao nht ti Philippines (83%), Hàn Quc (68%), Nht Bn (62%), ba nước có hip đnh an ninh vi Hoa Kỳ.
Ch có ba nước không chn M là đng minh : Trung Quc – vn thích Nga hơn và xem M là mi đe da nghiêm trng nht – và Malaysia, Pakistan, hai nước Hi giáo, đã xem Trung Quc là đng minh hàng đu, và xếp M vào din nước nguy him nht cho h.
V vn đ mang tính cht thi s nóng bng là cuc tranh chp lãnh th và lãnh hi gia Trung Quc và các láng ging, ni lo ngi v nguy cơ tranh chp biến thành xung đt quân s tn ti mi nước, k c ti Trung Quc vi 62% người được hi xác đnh là h lo ngi, so vi 34% dng dưng.
Lo lng hơn c dĩ nhiên là dân chúng ti Vit Nam, Nht Bn và Philippines, ba nước đang là đi tượng ca các hành đng ln lướt ca Trung Quc. Lo ngi nht chính là Philippines vi 93% người được hi có thái đ quan ngi, theo sau là Nht Bn, vi 85%, và Vit Nam, 84%. Hai nước khác cũng s chiến tranh n ra là Hàn Quc 83%, và n Đ 72%.
Trung tâm Pew đc bit ghi nhn là 61% người được hi ti Philippines, và 51% ti Vit Nam đã khng đnh rt lo ngi v nguy cơ chiến tranh.
Trung tâm nghiên cu M đã gii thích thái đ quan ngi k trên bng thc tế trên hin trường : Căng thng lên cao gia Hà Ni và Bc Kinh t khi Trung Quc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng bin ca Vit Nam, trong lúc gia Trung Quc và Philippines, quan h tr nên gay gt t ngày Trung Quc giành quyn kim soát trong thc tế bãi Scarborough trong vùng đc quyn kinh tế Philippines.
Vi Nht Bn, đó là tranh chp dai dng v qun đo Senkaku/Điếu Ngư trên Bin Hoa Đông. Riêng vi n Đ, h sơ gây căng thng là vùng Aranuchal Pradesh min Đông bc mà Trung Quc cho là ca h.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List