Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Wednesday, 16 July 2014

Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc trả lại nguyên trạng Biển Đông


HOA KỲ - TRUNG QUC - BIN ĐÔNG - 
Bài đăng : Th sáu 11 Tháng By 2014 - Sa đi ln cui Th sáu 11 Tháng By 2014

Thượng vin M yêu cu Trung Quc tr li nguyên trng Bin Đông

Tàu tun dương Trung Quc gn dàn khoan HD 981
Reuters

Thụy My

Thượng viện Hoa Kỳ hôm 10/07/2014 nhất trí thông qua nghị quyết S.Res 412 lên án các hành động đe dọa, gây hấn gây bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nghị quyết đòi Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, ngay lập tức trả lại nguyên trạng Biển Đông như trước ngày 01/05/2014.

Ngh quyết vi s bo tr ca các thượng ngh sĩ tên tui ca c hai đng Dân ch và Cng hòa như Patrick Leahy, Benjamin Cardin, John McCain, Robert Menendez…tái khng đnh s ng h mnh m ca Hoa Kỳ v t do hàng hi ti Bin Đông và các gii pháp hòa bình trong tranh chp lãnh th, vi tư cách mt cường quc châu Á-Thái Bình Dương có li ích quc gia trong khu vc.

Thượng vin Hoa Kỳ lên án các hành đng đe da, s dng vũ lc đ cn tr quyn t do hot đng ti không phn quc tế đ thay đi nguyên trng hay làm mt n đnh khu vc châu Á-Thái Bình Dương. Ngh quyết yêu cu Trung Quc kim chế không áp dng vùng nhn dng phòng không, cũng như không có nhng hành đng khiêu khích khác trong khu vc. Đng thi cũng biu dương Nht Bn và Hàn Quc vì đã kim chế.

Thượng vin M kêu gi Trung Quc rút giàn khoan Hi Dương Thch Du 981 và các lc lượng hàng hi h tng khi v trí hin nay, không tiến hành các hot đng đi ngược li COLREGS (Quy đnh quc tế phòng nga các v va chm trên bin), và ngay lp tc tr li nguyên trng như trước ngày 01/05/2014.

Đc bit so vi văn bn đ xut ban đu, ngh quyết có thêm mt đon nêu rõ vic Trung Quc hôm 01/05/2014 đưa giàn khoan Hi Dương Thch Du 981 cùng vi các tàu h tng trong đó có tàu quân s vào block 143 ch cách b bin Vit Nam có 120 hi lý. Thượng vin M lên án vic các tàu Trung Quc tn công tàu Vit Nam bng cách đâm va, phun vòi rng, cho trc thăng đe da…là vi phm các nguyên tc lut pháp quc tế trong đó có Công ước Quc tế v Lut Bin (UNCLOS).

Ngh quyết khng đnh các chính sách: ng h các đng minh và đi tác khu vc châu Á-Thái Bình Dương; phn đi các yêu sách ch quyn đng chm đến các quyn, t do và vic s dng hp pháp vùng bin; kêu gi các bên không lao vào các hot đng gây bt n, trong đó có vic chiếm đóng hay tìm cách khng đnh ch quyn mt cách bt hp pháp ti khu vc tranh chp. Thượng vin Hoa Kỳ khuyến khích s dng các cơ chế như đường dây nóng và th tc khn cp đ ngăn nga nhng s c ti các khu vc nhy cm, tránh leo thang và tn dng các phương cách gii quyết hòa bình.

Thượng vin M cũng kêu gi đm bo gii quyết tranh chp không bng cách đe da, cưỡng bc hay s dng vũ lc. Các bên liên quan cn làm rõ hay điu chnh yêu sách ca mình cho phù hp vi lut pháp quc tế. Ngh quyết ng h các n lc xây dng B Quy tc ng x (COC) và trin khai các đnh chế và t chc khu vc như Din đàn khu vc ASEAN, Hi ngh các B trưởng Quc phòng ASEAN, Hi ngh Thượng đnh Đông Á, Din đàn Hàng hi ASEAN.

Khuyến cáo các bên tranh chp không đơn phương tìm cách thay đi nguyên trng t khi ký kết bn Tuyên b ng x năm 2002, ngh quyết cũng bo đm tính liên tc ca các hot đng Hoa Kỳ ti Bin Đông.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List