Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Tuesday, 22 July 2014

Nóng, lạnh từ giàn khoan HD 981


Nóng, lnh t giàn khoan HD 981

Thiện Tùng

Trung Quc ngang nhiên đt giàn khoan du vào lãnh hi Vit Nam, tình hình đt nhiên nóng lên, dân chúng VN và thế gii phn ng d di. Ít lâu sau, không còn cách nào khác, mt s lãnh đo VN buc phi “mích lòng” vi các đng chí TQ đ n đnh lòng dân, tiếp tc gi v thế lãnh đo ca mình.

Vic TQ ch đng rút giàn khoan ra khi lãnh hi VN trước thi hn d đnh là đ gii nhit (làm lnh): mt mt tránh s lên án và cô lp ca thế gii đi vi mình, mt khác x căng đi vi nhân dân VN, to tin đ cho lãnh đo VN d ăn nói vi dân mình, ni li tình thân hu gia 2 Đng đã dày công vun đp.

Nếu chiến tranh biên gii, hi đo 1979-1988 được x căng bng hi ngh Thành Đô 1990, thì vic rút giàn khoan ra khi hi phn VN ln ny cũng là cách tm thi x căng. Rút giàn khoan được xem là kế hoãn binh đ 2 đng anh em cùng g ri:

-         V phn mình, TQ rút giàn khoan khòi hi phn VN nhm tránh bt “búa rìu” dư lun, không đ căng thng tiếp tc leo thang “bt mây đng rng”, phn thng chưa hn thuc v mình. Nếu c gi giàn khoan, vô tình TQ đy nhân dân VN nói chung, Đng CS VN nói riêng ng v phía khác, vut khi tm tay mình (thoát Trung).

-         Trung Quc rút gian khoan là cu Đng CSVN mt bàn thua trông thy vi chính nhân dân mình: Đng CSVN giành quyn lãnh đo đt nước mà đi kết thân vi Đng CSTQ chuyên ngh cướp, hết cướp trên đt lin đến cướp bin đo. 

Th ví Đng CSVN như ngưới cha trong gia đình mà đi giao du vi bn cướp, đ cướp vào nhà cướp ca giết người thì ăn làm sao nói làm sao vi nhng người con  trong gia đình? Phi chăng, đây là lý do khiến cho Đng CSVN không nói được nên li khi TQ đt giàn khoan vào hi phn VN? Khi cm nhn dường như có thù trong gic ngoài, nhân dân VN r lên phn ng.

 Đ gi  th din  cho mình, mt s ít lãnh đo Đng CSVN lên tiếng  phn đi mang tính cht chiếu l đi vi hành đng xâm lược ca TQ, phn đi theo kiu “giy rách gi ly l”:  phải gi hu ngh gia 2 nước, hai đng, nhưng cũng phi gi ch quyn quc gia… – phi gi ch quyn quc gia và cũng phi gi hu ngh vi k xâm lược qu là khó hơn lên tri !.

Khi TQ rút giàn khoan, bà tiến sĩ Nguyn Th Lan Anh, phó giám đc trung tâm nghiên cu bin Đông đưa ra nhn xét: “Trung Quc rút giàn khoan giữ được th din cho c 2 bên, hai bên được coi là đã thng li” (BBC). Có l bà Lan Anh dùng t hai bên đ ám ch  Đng CS Vit Nam và Đng CS Trung Quc, còn nhân dân VN và nhân dân TQ ch có thit và xu h vì gii lãnh đo ca mình. 

Nh li thế trong vic TQ rút giàn khoan, bui phát hình 19h ngày 19/07/2014, VTV1, Tng Bí thư Đng CSVN Nguyn Phú Trng, trưởng Ban son tho văn kin đi hi Đng CSVN ln th XII, mi mnh ming nói vi các thành viên Ban này: “Văn kiện Đi hi XII ca Đng ch yếu cũng phi da vào Cương Lĩnh Đng và Hiến Pháp 2013…”. 

Tng Bí thư nói thế thì rõ quá còn gì: Cương Lĩnh Đng CSVN và Hiếp Pháp hin hành ca nước CHXHCNVN đu khng đnh “Đng CSVN là đng duy nht lãnh đo Nhà nước và Xã hi…”. Thế là, v mt chính tr, tiếp tc gi th chế nht nguyên (đc đng). Vy là thông đip đu năm 2014 ca th tướng  Nguyn Tn Dũng và khát vng ca nhiu hc gi v thay đi th chế chính tr ch còn có giá tr tham kho ?!.

Nhiu hc gi cho rng: Chuyn “thoát Trung” (trước tiên phi “thoát Cng”) – thoát đc tài, ch còn là o vng. Sau v TQ rút giàn khoan chc chn s tái din hai Đng CS Vit Nam và Trung Quc “làm lành” vi nhau trên tình anh em, cùng chí hướng, tiếp tc theo tinh thn 4 tt, 16 ch vàng, tha h tiếp tc ký nhng “tha thun chung,riêng” gia 2 nước, 2 Đng nhm gi “đi, tiu cc” chi chi đó đ tri mà biết.

Tin hô hu ng, nhm khơi ngòi hu ho li vi TQ, đi s Vit Nam Lê Hoài Trung ti Liên Hip Quc không ngn ngi nói rng: “Vit Nam sn sàng xem xét nhng kh năng hp tác vi Trung Quc trong hot đng thăm dò đu m trên bin Đông…”. Ông Nguyn Đình Trương, cu đi tá Công an còn bo ming hơn: “Có th coi giàn khoan Trung Quc là mt đơn v đu tư nước ngoài…, trong trường hp nào đó, mình có th vn gi nguyên giàn khoan Trung Quc như đơn v nước ngoài vào đu tư”….

Thù bn không phân minh thì đng hòng “thoát Trung”. Kết thân vi gã hiếu chiến, có tham vng bành trướng bá quyn ch có thêm thù bt bn. Tiếp tc đi đêm s tiếp tc gp ma – đó là điu chc chn.

21/07/2014
T.T
Tác gi gi BVN

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List