Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Tuesday, 22 July 2014

Nhật vạch trần kế hoãn binh của Trung Quốc khi rút giàn khoan


Nht vch trn kế hoãn binh ca Trung Quc khi rút giàn khoan

Anh Tú (theo Yomiuri Shimbun) 
Ông Abe liên tc ch trích hành vi ca Trung Quc trên bin Đông
V Trung Quc h đt giàn khoan phi pháp trong vùng bin thuc đc quyn kinh tế Vit Nam bin Đông được báo Nht theo dõi sát sao. Khi Trung Quc di chuyn giàn khoan, dư lun Nht cũng quan tâm đc bit. T Yomiuri Shimbun va có bài phân tích quanh vic Trung Quc di chuyn giàn khoan. Mt Thế Gii xin trích đăng li bài viết này.

Khi đi mt vi s ch trích gay gt t cng đng quc tế, Trung Quc có l đã không còn s la chn nào khác ngoài vic t b n lc “thay đi hin trng bng vũ lc” bng cách kết thúc hot đng ca giàn khoan Haiyang Shiyou 981 gn qun đo Hoàng Sa (Vit Nam) ti Bin Đông.

Các hot đng ban đu được d kiến ​​s tiến hành cho đến gia tháng 8 nhưng đã kết thúc sm vì Trung Quc nói “công vic tiến hành thun li”. Nhưng chc chn Trung Quc đã cúi đu trước áp lc quc tế và gim bt các hot đng (khiêu khích).

Tính toán sai lm ca Trung Quc
Vào đu tháng Năm, Trung Quc đơn phương h đt giàn khoan vùng bin Vit Nam tuyên b ch quyn và Vit Nam ngăn chn hot đng ca Trung Quc rt mnh m. Tàu ca Trung Quc đâm vào tàu Vit Nam liên tc, đánh chìm mt thuyn cá Vit Nam khiến căng thng leo thang đến mc đ nguy him.

Vit Nam đã kêu gi quc tế lên án hành đng không tôn trng lut pháp quc tế ca Trung Quc. Có l Trung Quc không ng rng Vit Nam – vn ràng buc nhiu vi Trung Quc v mt kinh tế – li phn ng mãnh lit như vy.

Mt tính toán sai lm ln na ca Trung Quc là h không ng Nht Bn, M và các thành viên ca ASEAN nhanh chóng  tăng cường hp tác vi Vit Nam, phn đi Trung Quc. Th tướng Shinzo Abe ch trích Trung Quc đe da hòa bình ti các hi ngh quc tế  bng cách liên tc nhn mnh tm quan trng ca vic tôn trng quy đnh ca lut pháp quc tế cũng như đòi Trung Quc làm sáng t các yêu sách lãnh th vn không da theo lut pháp quc tế. Tuyên b ca Th tướng Abe đã được cng đng quc tế tán thành ng h.

Vi chính sách tp trung vào châu Á, M đã nói rõ h sn sàng tham gia tích cc trong vn đ Bin Đông. Vào thi đim khi Bc Kinh đang c gng đ loi tr M ra khi châu Á, hành đng ca M cho thy h sn sàng thách thc các toan tính ca Trung Quc

Ti cuc hi đàm ca các Ngoi trưởng hi tháng 5, các thành viên ASEAN vn có quan đim trái ngược nhau trong vn đ Trung Quc – đã thng nht th hin “quan ngi nghiêm trng” v tình hình nguy him Bin Đông.

Trung Quc vn còn dã tâm
Mt lot các cuc hp quc tế đang ch đi Trung Quc. Din đàn khu vc ASEAN, vi s tham gia ca Nht Bn, M và Trung Quc, s được t chc vào đu tháng ti, trong khi Trung Quc s t chc hi ngh thượng đnh Hp tác Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương ti Bc Kinh vào tháng 11. Trung Quc dường như mun tránh là mc tiêu ca các ch trích trong các din đàn k trên. Mt s nhà quan sát d đoán rng nước này s thc hin t kim chế trong thi gian ti.

Mc dù vy, Trung Quc chc chn s không thay đi chiến lược bành trướng lãnh th ca mình bin Đông và Hoa Đông. Do vy, Nht Bn và M phi cnh giác trước các toan tính ca Trung Quc.

Nhưng dù sao, nhng n lc ca cng đng quc tế đã mang li tác dng tích cc trong khong thi gian này. Vi kinh nghim va tri qua, các quc gia có liên quan phi c gng thuyết phc Trung Quc tham gia mt cách tích cc vào quá trình xây dng mt trt t mi châu Á.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List