Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Monday, 14 July 2014

Biển Đông : Chuyên gia Mỹ kêu gọi cứng rắn với Trung QuốcBIN ĐÔNG - 
Bài đăng : Ch nht 13 Tháng By 2014 - Sa đi ln cui Ch nht 13 Tháng By 2014

Bin Đông : Chuyên gia M kêu gi cng rn vi Trung Quc

Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ phát biểu tại cuộc Hội thảo về Biển Đông tại Trung tâm CSIS (Washington) ngày 10/07/2014.
Mike Rogers, Ch tch y ban Tình báo H vin M phát biu ti cuc Hi tho v Bin Đông ti Trung tâm CSIS (Washington) ngày 10/07/2014.
CSIS

Trng Nghĩa

Trong bài tng kết công b ngày 12/07/2014, ký gi nht báo Singapore The Straits Times ti Washington đã tường thut chi tiết v cuc Hi tho quc tế v Bin Đông do Trung tâm Nghiên cu Chiến lược Quc tế CSIS t chc ti th đô Hoa Kỳ ngày 11/07/2014. Theo t báo Singapore, đ đi phó vi s bành trướng ca Trung Quc ti Bin Đông, rt nhiu chuyên gia M tham gia cuc hi tho đu đã kêu gi Washington phô trương uy thế trong vùng, không nên quá nhũn nhn.

Nhng li kêu gi chính quyn M có nhng phn ng cng rn hơn đ chng li các hành vi xâm lược ca Trung Quc Bin Đông, theo báo The Straits Times, phn ánh thái đ bc bi ngày càng tăng sau khi mt cuc hp cp cao Bc Kinh cho thy bt đng quan đim M-Trung nghiêm trng v vn đ tranh chp lãnh th.
Hu hết các din gi cuc hi tho đu có nhng li l cng rn đi vi Bc Kinh, đ ngh Hoa Kỳ tiến hành mt chiến dch phô trương uy lc mt cách có tính toán, và d trù các bin pháp nhm bt Trung Quc phi tr giá cho mi hành đng khiêu khích.
Các đng thái mà M cn có, theo các chuyên gia, bao gm vic tăng cường các chuyến bay trinh sát công khai trên các khu vc tranh chp, đ cho lc lượng Trung Quc thy rõ, cung cp trang thiết b cho các đng minh, c chiến hm M ghé nhiu cng hơn trong khu vc, và tăng gia s lượng các cuc tp trn đang được thc hin trong vùng.
Theo báo The Straits Times, din gi đu tiên ca cuc hi tho – Dân biu M Mike Rogers – là người đã khai pháo chng Trung Quc. Theo ông, các hot đng ca Trung Quc Bin Đông đã l rõ nguyên hình là nhng hành v « xâm lược tham lam ». Ông cnh báo là thái đ bt đng trước các hành vi đó s mang li « mt cái chết do hàng ngàn vết ct ».
Đi vi chính khách này, chính quyn M không được quyn chn ch phi « trc tiếp hơn… bo dn hơn…, và cn phi thúc gic bn bè và đng minh ca M trong khu vc trc tiếp hơn và cng rn hơn » trong đi sách chng Trung Quc.
Là Ch tch y ban ph trách vic giám sát hot đng tình báo ca M, ông Rogers đã t ý tiếc là Washington cho đến nay, đã t ra quá nhũn nhn đi vi Bc Kinh : « Đng trên góc đ ngoi giao, chúng ta đã b qua nhiu th cho Trung Quc, điu mà chúng ta không bao gi lượng th cho bt kỳ quc gia nào khác. ».
Tiến sĩ Patrick Cronin, Giám đc cao cp thuc Chương trình An ninh châu Á-Thái Bình Dương ti Trung tâm v mt nn An ninh Mi ca M (Centre for a New American Security), cũng bo v mt quan đim cng rn tương t, cho rng M hin đã nghiêm túc hơn trong vic áp dng các chiến lược « áp đt chi phí » - tc là các đng thái nhm răn đe Trung Quc, chng li chiến lược gi là « ép buc thích ng » ca Bc Kinh.
Theo ông Cronin, cho đến nay, các hành vi thúc ép ca Trung Quc đu tránh mang tính cht quân s l liu, đng thi Bc Kinh cnh cáo các láng ging là nếu mun có quan h thương mi tt đp vi Trung Quc, thì phi nhường cho Trung Quc quyn kim soát rng rãi hơn trong lãnh vc an ninh và tài nguyên…
Theo nht báo The Straits Times, ti cuc hi tho Washington, Trung Quc cũng b cc lc ch trích v thái đ không chp nhn đưa bt kỳ vn đ tranh chp nào ra trước mt tòa án quc tế.
Cho dù vy, nht báo Singapore cho rng nhân cuc hi tho, dù kêu gi chính quyn M có hành đng cng rn hơn, các chuyên gia cũng rt hoài nghi v kh năng Washington làm hơn là vic ch tuyên b cng rn.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List