Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Tuesday, 15 July 2014

Học giả quốc tế cáo buộc hành động gây hấn của TQ ở biển Đông


Hc gi quc tế cáo buc hành đng gây hn ca TQ bin Đông

Vit Hà, phóng viên RFA
2014-07-10
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
20140710_092416
Hi tho quc tế ln th 4 v bin Đông ti Trung tâm Chiến lược và Nghiên cu quc tế Washington DC ngày 10 tháng 7 năm 2014.
RFA

Hi tho quc tế ln th 4 v bin Đông va din ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 7, ti Trung tâm Chiến lược và Nghiên cu quc tế ti Washington DC.
Ngày đu tiên ca hi tho ln th 4 v bin Đông tp trung ch yếu vào nhng din tiến gn đây ti bin Đông, các vn đ pháp lý có liên quan và s can d ca Hoa Kỳ vào khu vc này.
Nhìn chung các hc gi khi nhn đnh v tình hình bin Đông đu cho rng tình hình bin Đông trong thi gian qua đã có din tiến căng thng, ch yếu bi các hành đng khiêu khích đơn phương t Trung Quc.

Một vết sâu với nhiều nhát cắt

Trong bài phát biu m đu cuc hi tho, Dân biu Mike Rogers, Ch tch y ban tình báo H vin M nói:
“Cái mà h đang làm là nhm thay đi thc trng trong khu vc, t bãi này sang bãi khác, t đo này sang đo khác. H đang c gng làm thay đi đng lc trong quan h gia các nước trong khu vc. Trong vài tháng qua, h đã dch chuyn mt giàn khoan du c như sân bóng v gn qun đo Hoàng Sa trong vùng nước ca Vit nam. Đo nhân to được h xây dng Trường Sa.”
Dân biu Mike Rogers nhn đnh Trung Quc đã xây dng lc lượng quân đi, phát trin hi quân nước sâu trong  sut 20 năm qua đ thc hin nhng gì mà h đang làm ti bin Đông. Ông gi đây là nhng hành đng gây hn và trơ tráo. Theo dân biu Mike Rogers, Trung Quc đang thc hin mt chiến thut dn dn tng bước mà ông gi là ‘ mt vết sâu vi nhiu nhát ct’ và đt đến mc hết sc nguy him.
Không ai mun đi đu, không ai tìm kiếm xung đt nhưng chúng ta phi có hành đng ngăn chn vi cái mà Trung Quc cho là thế gii không quan tâm.
-DB Mike Rogers
Nhng phn ng li t phía Vit Nam, Philippines thm chí c Nht bn ti bin Hoa Đông đi vi hành đng ln lướt ca Trung Quc được v dân biu xác đnh là chưa đ. Ông cũng nêu ra nhng quan ngi rng nhng căng thng trong khu vc có th s dn đến nhng tính toán sai lm và dn đến xung đt. Vì vy ông kêu gi M cn phi m rng hp tác hơn na vi các nước đng minh trong khu vc đ kim chế Trung Quc thay vì đi đu trc tiếp vi Trung Quc. Ông nói:
“Không ai mun đi đu, không ai tìm kiếm xung đt nhưng chúng ta phi có hành đng ngăn chn vi cái mà Trung Quc cho là thế gii không quan tâm đó là hành đng ca h đi vi các nước láng ging bin Đông…. Chúng ta cn trc tiếp hơn, mnh m hơn, chúng ta cn làm tăng sc mnh cho các bn bè và đng minh ca chúng ta trong khu vc vì nếu chúng ta không làm như vy thì ri chúng ta s thy có tình trng tàu đâm vào nhau và dn đến xung đt rt đáng tiếc.”

TQ làm phức tạp thêm tình hình

Đến t Vit Nam, Tiến sĩ Trn Trường Thy, Giám đc Qu nghiên cu bin Đông thuc Hc vin Ngoi giao Vit Nam cáo buc Trung Quc gia tăng các đòi hi ch quyn bng cách làm phc tp thêm vn đ ti bin Đông bng nhiu hình thc.
Tiến sĩ Trn Trường Thy cáo buc Trung Quc đang làm thay đi hin trng ti Trường Sa bng vic cho xây dng đường băng đo Gc Ma đ tiến đến nhng bước xa hơn trong tương lai nhm kim soát khu vc bin Đông. Trong lĩnh vc ngoi giao Trung Quc đưa ra nhng hình thc hp tác vi các nước ASEAN nhm thay thế cho mt b quy tc v ng x ca các bên trên bin Đông (COC). Tiến sĩ Trn Trường Thy cũng nói đến chiến lược bp ci và tm ăn dâu ca Trung Quc trong vic ln chiếm các đo và đi phó vi tng nước mt, bt đu t Philippines, ti Vit Nam. V chính sách ni đa, hc gi Vit Nam cáo buc Trung Quc áp dng các lnh cm đánh bt cá vô lý trên bin Đông, lnh kim soát tàu nước ngoài ca tnh Hi Nam hi đu năm nay, và gn đây là vic in bn đ vi hình lưỡi bò 10 đon thay vì 9 đon như trước kia.
Tuy nhiên, đim quan trng nht đánh du bước ngot leo thang trong các hành đng ca Trung Quc bin Đông được Tiến sĩ Trn Trường Thy nói đến chính là vic Trung Quc đưa giàn khoan HD 981 ra vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam gn qun đo Hoàng Sa đang trang chp gia hai nước. Theo ông, đây là ln đu tiên Trung Quc thc hin vic khoan thăm dò ti vùng tranh chp, vì trước kia Trung Quc ch ngăn cn các nước khác không được thc hin vic đu thu khoan thăm dò mà thôi. Bên cnh đó, vic Trung Quc điu hơn 100 tàu các loi bao gm c tàu chiến ra bo v hot đng ca giàn khoan được cũng được coi là mt bước ngot mi trong hành đng ca Trung Quc thi gian qua. Hc gi Vit Nam cho rng Trung Quc đã chuyn t gây hn do phn ng li sang gây hn ch đng.
Tiến sĩ Trn Trường Thy cũng cho rng tt c nhng bin pháp song phương và đa phương nhm gii quyết tranh chp ti khu vc này cho đến nay vn chưa thy có hiu qu. Vì vy ông kêu gi s gia tăng hp tác hơn na ca toàn khi ASEAN và M trong vic tìm ra gii pháp cho vn đ này.

Một chính sách toàn bộ có tính toán

Gii thích v nhng hành đng gn đây ca Trung Quc trên bin Đông, và c bin Hoa Đông, hc gi Christopher Johnson, chuyên gia v Trung Quc ca Trung tâm Chiến lược và Nghiên cu Quc tế nhn đnh:
Đây là mt chiến lược được tính toán k lưỡng ch không phi đơn thun là mt lot các chiến thut nh hoc phn ng ca Trung Quc trước hành đng ca M hay các nước khác.
-Christopher Johnson
“Đây là mt chiến lược được tính toán k lưỡng ch không phi đơn thun là mt lot các chiến thut nh hoc phn ng ca Trung Quc trước hành đng ca M hay các nước khác… chúng ta phi hiu đây là mt chiến lược và mi mt thi kỳ trong đó được kết ni vi nhau đ thc hin chiến lược này.”
Theo ông Christopher Johnson, lãnh đo mi ca Trung Quc, Ch tch Tp Cn Bình là người có cái nhìn v vai trò ca Trung Quc trên trường quc tế khác vi người tin nhim H Cm Đào. Ông là người trc tiếp đưa ra các quyết đnh và sn sàng chp nhn ri ro c v mt ni đa ln quc tế. Vì vy, rt khó d đoán được tương lai sp ti. Hc gi Christopher Johnson cho rng ông Tp Cn Bình mun duy trì mt mc đ căng thng nht đnh trong khu vc và c ni đa đ đm bo nhng thành công mà ông nhm ti.

Sự can thiệp của Hoa Kỳ - Dẫn dắt từ phía sau

Ngay t bui sáng đu tiên ca hi tho, các hc gi đã đ cp đến vai trò quan trng ca Hoa Kỳ trong tranh chp bin Đông. Tiến sĩ Patrick Cronin, Giám đc Chương trình An ninh châu Á Thái Bình Dương thuc Trung tâm An Ninh M mi đưa ra 4 đ xut nhm góp phn làm thay đi thái đ gây hn ca Trung Quc trong khu vc.
Theo Tiến sĩ Patrick Cronin, Hoa Kỳ cn phi duy trì s hin din ca mình trong khu vc qua các hot đng tp trn chung, hay cho phép tàu chiến M ghé thăm các cng trong khu vc, giúp đ xây dng năng lc t bo v cho các nước trong khu vc, nht là lc lượng tun duyên, h tr các hp tác ca khi ASEAN, chia s thông tin tình báo. Tiến sĩ Patrick Cronin cũng đ ngh M nên xem xét vic bãi b lnh cm bán vũ khí sát thương cho Vit Nam. Theo ông đây là mt đng thái mang tính hình thc đ cnh báo Trung Quc.
Tiến sĩ Alan Dupont, thuc  Vin Chính sách quc tế Lowy, Australia, cho rng, s can thip ca Hoa Kỳ vào khu vc nên tp trung vào vic giúp đ các nước đng minh ca mình gia tăng kh năng phòng v thay vì đi đu trc tiếp vi Trung Quc. Ông gi đây là dn dt t phía sau.

Biện pháp pháp lý không phải là cách tốt nhất?

Bui chiu cuc hp báo tp trung vào khía cnh pháp lý ca tranh chp bin Đông. Tiến sĩ lut Binh Bing Jia thuc Đi hc Thanh Hoa, Bc Kinh lp lun rng vic đưa các vn đ tranh chp ra các tòa án quc tế là không cn thiết và to ra quá nhiu khó khăn trong khi các nước trong khu vc đã có các cam kết khác. Ý ông mun nói đến Bn tuyên b v ng x ca các bên trên bin Đông được ký vào năm 2002. Ông nhn mnh bin pháp pháp lý không phi là bin pháp tt nht.
“3 nước có liên quan đã đng ý vi nhau nhiu ln là s gii quyết vn đ qua đàm phán, tư vn, đi thoi. Đã có nhiu bng chng cho điu này. Mt khi các bn đã xác đnh cách thc đ gii quyết vn đ như thế nào thì ch có cách đó, bt c cách nào khác bao gm c vic tìm đến lut pháp dù không cm nhưng không phi là cách duy nht đ gii quyết vn đ phc tp như bin Đông. Lut không bao gi là tt nht.”
Ông cũng cho rng vic theo Công ước ca Liên Hip Quc v lut bin 1982 s có nhiu hn chế đi vi các nước mun áp dng lut này vì nhng đnh nghĩa mà ông cho là hoc không có hoc không rõ ràng trong lut có th dn đến nhng phán quyết không rõ ràng.
Trong khi đó, Tng Lãnh S Philippines ti San Francisco, ông Henry Bensurto khng đnh vic Philippines đưa Trung Quc ra tòa Trng tài quc tế theo Công ước ca Liên Hip Quc v lut bin là hp lý vì nó không liên quan đến tranh chp v lãnh th mà ch là tranh chp lãnh hi. Đơn khi kin ch yêu cu tòa xác đnh nhng yếu t đi kèm trong các yêu sách v ch quyn ca Trung Quc trong vùng lưỡi bò.
Tiến sĩ lut Vũ Hi Đăng thuc Hi lut gia Vit Nam khng đnh vic Trung Quc đt giàn khoan HD 981 vào vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam là vi phm lut quc tế. Tiến sĩ Vũ Hi Đăng đưa ra đ ngh Trung Quc ngưng vic khoan thăm dò ti khu vc này, bao gm các hot đng hp tác phát trin chung ti khu vc Hoàng Sa trong vic phân đnh vnh Bc b, bt đu các tho lun v ch quyn v qun đo Hoàng Sa. Theo Tiến sĩ Vũ Hi Đăng, nếu nhng bước này không đi đến đâu thì gii pháp cui cùng là đưa ra tòa quc tế.
Ngày 11 tháng 7, hi tho v bin Đông tiếp tc vi nhng tho lun liên quan đến chính sách ca M ti bin Đông.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List