Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Thursday, 3 July 2014

Rủi ro gì từ 'đặc khu kinh tế' Vũng Áng?


Ri ro gì tc khu kinh tế' Vũng Áng?

̣p nhật: 09:46 GMT - thứ năm, 26 tháng 6, 2014
Gii quan sát nói khu kinh tế Vũng Áng có ý nghĩa quc phòng quan trng
Gii chuyên gia cho rng Vit Nam s đi mt vi nhng nguy cơ tim n nếu phê chun d tho đc khu kinh tế Vũng Áng ca tp đoàn Formosa.

Các bài liên quanimage

Vit Nam bi thường cho các doanh nghip b thit hi sau v bo đng hi đu tháng Năm, qua hình thc tin bo him và hoàn thuế.
Preview by Yahoo


Chủ đề liên quan

Hôm 25/6, lãnh đo mt chi nhánh ti Vit Nam ca Formosa - tp đoàn có 100% vn Đài Loan, đã gi văn bn đến chính ph Vit Nam đ ngh thành lp mt đc khu kinh tế Vũng Áng đ phc v cho vic xây dng cng nước sâu Sơn Dương và các ngành công nghip liên quan như gang thép, đin, theo truyn thông trong nước.
Đ xut được gi đi t ông Dương Hng Chí Lý, Tng giám đc Hưng Nghip Formosa, yêu cu chính quyn Vit Nam có các cơ chế ưu đãi cho đc khu như bo h ngành thép, ưu đãi thuế.
Bên cnh đó, Formosa cũng đ ngh được xây căn h đ cho thuê hoc bán li cho nhân viên và thành lp các cơ s hu cn như bnh vin, trường hc trong đc khu.
Phía Vit Nam vn chưa có phn hi chính thc v yêu cu này.
Trong tin đăng ngày 25/6, báo đin t VnExpress dn li ông Ngô Đình Vân, Phó trưởng ban qun lý khu kinh tế Vũng Áng, nói đ xut ca Formosa "quá mi" và không th gii quyết "ngày mt ngày hai".

VN bồi thường bạo động

B Tài chính ngày 23/6 cho biết đã thc hin hoàn thuế vi các doanh nghip b thit hi vi tng s tin 487 t đng (khong 23 triu đôla).
Trong đó, TP. H Chí Minh hoàn thuế gn ba t đng cho hai doanh nghip, và Hà Tĩnh hoàn thuế giá tr gia tăng vi s tin lên đến 483 t đng.
Trước đó vào ngày 22/6, b này cũng cho biết bo him đã ‘tm bi thường’ hơn 165 t đng (7,8 triu đô la) cho các doanh nghip b thit hi Đng Nai và Bình Dương.
C th, 114,7 t đng là tin ‘bi thường bước đu’ cho 113 doanh nghip Bình Dương, trong khi 35 doanh nghip b thit hi được tm ng 39,65 t đng Đng Nai. Trong đó, 30 doanh nghip Đài Loan nhn 38,5 t đng, hai doanh nghip Trung Quc nhn 700 triu đng, và ba doanh nghip Vit Nam nhn tm ng 400 triu đng.
Ngoài ra, chính quyn tnh Bình Dương còn cho biết đã h tr bng tin lên đến 287 t đng (13,5 triu đôla) cho 37 doanh nghip trong ngày 18/6.
Các doanh nghip b thit hi cũng được gia hn np đi vi s thuế còn n, vi giá tr gn 214 t đng (10,5 triu đôla).
Hin chưa có con s chính thc v thit hi kinh tế ca các doanh nghip sau bo đng.
Đng thái mi nht din ra hơn mt tháng sau khi các cuc biu tình chng Trung Quc Hà Tĩnh leo thang thành bo đng, khiến nhiu cơ s ca doanh nghip nước ngoài, trong đó có khu công trường ca Formosa Plastics, b hư hi.
Vào cui tháng Năm, Th tướng Vit Nam Nguyn Tn Dũng đã cam kết Hà Ni s có bin pháp đng b đ h tr doanh nghip nước ngoài sau khi chính ph Đài Bc đã yêu cu Hà Ni bi thường thit hi cho các doanh nghip Đài Loan b nh hưởng.
Nhng h tr đó bao gm min gim thuế, min gim tin thuê đt, và tr giúp v vn đ lao đng.
Đài Loan cho biết v bo lon nh hưởng đến 425 doanh nghip nước này, trong đó 25 doanh nghip b thit hi nng n.
Tng giá tr thit hi ước tính dao đng trong khong 150-500 triu đôla, và các thit hi kinh tế có liên quan là mt t đôla.
Khu công nghip Vũng Áng, dù là nơi hot đng ca nhiu doanh nghip có vn Đài Loan, nhưng li s dng mt lượng ln lao đng Trung Quc.
Hi tháng Năm, Bc Kinh đã c tàu đến Hà Tĩnh sơ tán hàng nghìn công dân ra khi Vit Nam sau các v bo đng.

'Yêu cầu rất cao'

Trung Quc đã sơ tán hàng nghìn công dân ra khi Vit Nam sau các v bo đng
Tr li BBC ngày 26/6, kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rng đ ngh ca Formosa là "rt cao so vi các tiêu chun quc tế bình thường và cao hơn hn khung pháp lut ca Vit Nam".
"Formosa đưa ra yêu cu này sau v đng đ Vũng Áng. Đó là điu đáng xem xét", ông nói.
"Cn phi rt thn trng vì nếu chp nhn yêu cu này ca Formosa thì các doanh nghip khác cũng li theo gương Formosa đ ra nhng yêu cu tương t."
"Lúc đó thì chính ph Vit Nam s phi nhân nhượng và cp nhng ưu đãi quá đáng."
Ông khng đnh vic thành lp đc khu kinh tế "không có li gì cho Vit Nam" ngoài vic Formosa s tiếp tc d án đu tư hin nay.
"Tôi cho rng cn s giám đnh, phân tích đc lp, nghiêm túc, không nên d dàng chu sc ép này ca Formosa."

'Cắt đôi Việt Nam'

Ông Doanh cũng nói v mt quc phòng, Vũng Áng "là mt đa đim hết sc nhy cm".
" trên mng Trung Quc đã lưu hành kch bn tn công Vit Nam trong 32 ngày, trong đó nói Trung Quc s đánh vào min trung, chia ct Vit Nam ra."
"Vũng Áng hay Qung Tr là nhng vùng hp nht trên đt lin ca Vit Nam, vì vy tôi hy vng nhng nhà chiến lược quc phòng ca Vit Nam s quan tâm và thn trng trước nhng yêu cu này."
Trong mt cuc phng vn gn đây vi BBC, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành cũng cnh báo v nhng nguy cơ ny sinh t vic Vit Nam cho Trung Quc thuê hàng chc cây s dc b bin Hà Tĩnh và vùng ca khu Vũng Áng.
"Vũng Áng hay Qung Tr là nhng vùng hp nht trên đt lin ca Vit Nam, vì vy tôi hy vng nhng nhà chiến lược quc phòng ca Vit Nam s quan tâm và thn trng trước nhng yêu cu nà"
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh
"T Vũng Áng ngó qua Hi Nam không bao xa, nếu ngày nào đó, Trung Quc đưa mt hm đi t Hi Nam sang Vũng Áng thì c Vnh Bc B s không giao thông được nước ngoài, không giao thông được vi min Nam Vit Nam, b biến thành mt cái h riêng ca Trung Quc", ông nói.
"Hm đi trên bin ca Trung Quc đã rt mnh ri, nếu bây gi h có mt đim ta trên đt lin na thì đó s là nguy cơ rt ln."
Căng thng trên Bin Đông gia tăng t khi Trung Quc đưa giàn khoan Hi Dương 981 vào vùng bin mà Vit Nam tuyên b ch quyn.
Cc Hi s Trung Quc gn đây thông báo đã dch chuyn giàn khoan Nam Hi s 9 đến gn ca vào Vnh Bc B.
Cơ quan này cũng cho biết Trung Quc s sm đưa thêm ba giàn khoan khác vào hot đng trên Bin Đông.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List