Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Monday, 28 July 2014

Trung Quốc lại tập trận ở Biển Hoa Đông và Biển Đông


TRUNG QUC - 
Bài đăng : Ch nht 27 Tháng By 2014 - Sa đi ln cui Ch nht 27 Tháng By 2014

Trung Quc li tp trn Bin Hoa Đông và Bin Đông

Lính Trung Quc tham gia cuc tp trn, ngày 22/07/2014.
REUTERS/Petar Kujundzic

Đức Tâm

Theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc đăng trên website của cơ quan này, từ ngày 29/07/2014, Trung Quốc bắt đầu tiến hành thêm một cuộc tập trận trong 5 ngày ở Biển Hoa Đông.

Đng thái này din ra vào lúc Trung Quc đang thc hin hai cuc tp trn khác : Mt cuc tp trn bn đn tht vnh Bc B, gn Vit Nam và mt cuc khác eo bin Bt Hi. C hai cuc tp trn này s kết thúc vào ngày 01/08 ti.

T Tân Kinh báo, trích li ông Trương Quân Xã (Zhang Junshe), thuc Vin nghiên cu Hi quân Trung Quc, cho biết, cuc tp trn bt đu vào ngày 29/07 có quy mô ln hơn các cuc tp trn trước đây và trùng hp vi thi đim quân đi Trung Quc t chc các hot đng tp trn hàng năm.

Theo nhn đnh ca hãng tin Bloomberg Businessweek, lãnh đo Trung Quc Tp Cn Bình chú trng phát trin hi quân và s dng lc lượng này đ hung hăng xác quyết các đòi hi ch quyn lãnh th trong khu vc. Ti Bin Hoa Đông, tàu Trung Quc và Nht Bn thường xuyên rượt đui nhau trong vùng qun đo Senkaku/Điếu Ngư, nơi có tranh chp ch quyn gia hai.

Trong khi đó, v Trung Quc đt giàn khoan du ti nơi mà Vit Nam khng đnh thuc vùng đc quyn kinh tế ca mình, đã làm dy lên các cuc biu tình chng Trung Quc, hi tháng Năm va qua, Vit Nam. Mt s cuc biu tình đã dn đến bo đng, đp phá các cơ s sn xut ca Trung Quc và Đài Loan. Còn Philippines đã kin Trung Quc ra trước Tòa án Trng tài Liên Hip Quc.

Giáo sư Suh Jin Young, chuyên gia v Trung Quc thuc đi hc Seoul, Hàn Quc nhn đnh, khi tiến hành thêm mt cuc tp trn vào cui tháng By, vi quy mô ln hơn, Bc Kinh th hin rõ cách thc hành x ca mình, « cho thấy Trung Quc đang làm gia tăng các căng thng quân s ». Thế nhưng, « trong con mt ca Trung Quc, thì Hoa Kỳ và Nht Bn đã gây ra các căng thng và Trung Quc nghĩ rng h ch tiến hành vic mà h vn làm hàng năm ».

Các cuc tp trn ca Trung Quc ti Bin Đông và Bin Hoa Đông đã nh hưởng đến các hot đng ca chính các hãng hàng không nước này. China Southern Airlines hôm nay cho biết các chuyến bay sang phía đông Trung Quc có th b đình hoãn do các « hoạt đng đc bit ». Tun trước, hãng này đã phi hy b mt phn tư các chuyến bay hơn mt chc sân bay, k c Thượng Hi, do « cường đ tp trn cao ».

Theo Tân Hoa Xã, các hãng hàng không phi gim hoc đình hoãn các chuyến bay sau khi quân đi Trung Quc bt đu các cuc tp trn bn đn tht trong vòng ba tháng ti sáu quân khu, bao gm c không phn Thượng Hi.

Năm 2011, Trung Quc Tân Văn Xã đưa tin là quân đi Trung Quc kim soát khong 52% không phn vùng phía đông nước này, nơi có nhng thành ph ln như Bc Kinh và Thượng Hi.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List