Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Monday, 6 March 2017

Lập trường của TT Mỹ Donald Trump về cuộc Tổng Biểu Tình ngày 05/03/2017 của toàn dân VN...

Xin Xem cho biet...


 

 

Lập trường của TT Mỹ Donald Trump về cuộc Tổng Biểu Tình ngày 05/03/2017 của toàn dân VN...

 

     
     

 

 

                    Donald J.Trump

 

                   Tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc xuống đường của những công dân VN ngày mai. Các bạn hãy làm thay đổi lịch sử đen tối của các bạn.  Hãy bước ra và đứng dậy. Đừng sợ ma quỷ/kẻ ác!!!

   

             CÁM ƠN TỔNG THỐNG TRUMP!

     

·         

Ông Trump nói gì về     Đảng Cộng sản VN

image


Đảng Cộng sản Việt Nam ư ?!

Tôi nói thật , Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi đi 2 dây giữa Chúng Ta và Trung Cộng.!.!..

Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ họ trong vấn đề biển đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Cộng; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Cộng như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.

Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ "2 lưỡi"; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi...


trump
Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả , và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa ...Và nếu họ còn chơi trò "Lợi Dụng" nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông.... để cho "Anh Em chúng nó xé xác nhau".

Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham Nhũng vơ vét ấy thì Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn .... cho đất nước Việt nam , và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt nam dám nói về đảng cộng sản VN....


*****

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List