Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Friday, 9 September 2016

Biển Đông: Thượng đỉnh ASEAN tiếp tục bày tỏ "quan ngại sâu sắc"Biển Đông: Thượng đỉnh ASEAN tiếp tục bày tỏ "quan ngại sâu sắc"

Đăng ngày 08-09-2016 Sửa đổi ngày 08-09-2016 14:46
mediaThượng đỉnh ASEAN tại Vientiane, Lào, ngày 06/09/2016.Reuters

Biển Đông đã được nhắc tới trong tuyên bố của nước chủ nhà Lào kết thúc Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và 29 tổ chức tại Vientiane trong hai ngày 6 và 07/09/2016. Hiệp hội các nước Đông Nam Á « ghi nhận mối quan ngại » của một số lãnh đạo trong khối trước các tranh chấp và hoạt động cải tạo ngày càng nhiều trong vùng biển này.

Tuy nhiên ASEAN đã tuyệt đối tránh đề cập tới phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye về vụ Philippines kiện Trung Quốc áp đặt chủ quyền ở Biển Đông.

Theo giới phân tích, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã cân nhắc cẩn thận từ ngữ được đưa vào bản tuyên bố chung. Thái độ thận trọng và chừng mực của ASEAN được thể hiện qua bản tuyên bố Vientiane được Lào, trong cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN, công bố vào hôm nay (08/09/2016).
Trong thông cáo, hồ sơ nhậy cảm này được đề cập đến ở trang 23 trong một tài liệu gồm 25 trang. 

Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã « nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc không quân sự hóa và thái độ kềm chế » trong các hoạt động tại khu vực này, bởi vì những hành vi đó « có khả năng gây thêm khó khăn cho tình hình và làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông ».

Một lần nữa lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã kêu gọi giải quyết các tranh chấp dựa trên Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các điều khoản trong Tuyên bố chung về quy tắc ứng xử của các bên về Biển Đông, « nhanh chóng ký kết bộ quy tắc ứng xử COC », mang tính ràng buộc.

Philippines sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2017, đúng vào dịp khối 10 nước Đông Nam Á kỷ niệm 50 năm được thành lập.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List