Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Saturday, 2 August 2014

Dự thảo nghị quyết Hạ viện Mỹ tán đồng bán vũ khí cho Việt Nam


HOA KỲ - VIT NAM - TRUNG QUC - 
Bài đăng : Th sáu 01 Tháng Tám 2014 - Sa đi ln cui Th sáu 01 Tháng Tám 2014

D tho ngh quyết H vin M tán đng bán vũ khí cho Vit Nam

Quân hạm Mỹ USNS Safeguard (T-ARS 50) ghé cảng Đà Nẵng ngày 7/04/2014
Quân hm M USNS Safeguard (T-ARS 50) ghé cng Đà Nng ngày 7/04/2014
US Navy

Trọng Nghĩa

Các nhà lập pháp Mỹ không buông lơi sức ép nhằm ngăn chặn các hành vi quá đáng của Trung Quốc tại hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông. Chỉ ít lâu sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án Bắc Kinh, đến lượt Hạ viện sẽ ra nghị quyết theo cùng một chiều hướng.

Mt d tho ngh quyết v an ninh hàng hi ti Châu Á – Thái Bình Dương đã được hai dân biu Forbes và Hanabusa đ trình vào hôm qua 31/07/2014 đ H vin thông qua. Trong ngh quyết này, đc bit có đ ngh chính quyn M bán vũ khí cho Vit Nam. 
Trong mt bn thông cáo báo chí, hai dân biu - ông Randy Forbes, đng Cng Hòa, Ch tch Tiu ban Hi lc và Trin khai lc lượng, thuc y ban Quân lc H vin và bà Colleen Hanabusa, đng Dân Ch, thành viên y ban Quân lc - đã xác nhn vic đ trình mt d tho Ngh quyết hu thun cho quyn t do hàng không và hàng hi và gii quyết hòa bình các tranh chp lãnh th ti vùng Châu Á-Thái Bình Dương. 
Theo dân biu Forbes, văn kin được s ng h ca c hai đng ti H vin M, s khng đnh tr li « li ích quc gia cơ bn ca M trong vic duy trì quyn t do lưu thông (trên bin và trên không), và gii quyết hòa bình các tranh chp lãnh th ». Theo nhân vt này : « C hai điu trên đã nhiu ln b Trung Quc thách thc bng nhng vic c dùng sc mnh đ làm thay đi hin trng trong khu vc ». 
Các hành vi nói trên, theo ông Forbes, đã cng c mt s tht quan trng : Đó là Hoa Kỳ phi tiếp tc tích cc dn thân vào vùng Châu Á-Thái Bình Dương đ đm bo s tn ti lâu dài ca nn hòa bình và thnh vượng mà khu vc được tha hưởng trong sáu thp k qua.
V phn mình, bà Hanabusa xác đnh rng ngh quyết va được đ trình nói rõ ràng rng nhng nước mun phát trin thnh vượng nh nn kinh tế toàn cu, đu phi tuân th và tôn trng các quy tc chi phi các đi dương, và đm bo quyn t do lưu thông. 
Ni dung bn d tho ngh quyết dài 16 trang đã nêu bt gn như tt c các hành vi « gây mt n đnh » trong c hai vùng Bin Đông và bin Hoa Đông, mà th phm là Trung Quc đã b nêu đích danh. 
Riêng v Bin Đông, bn d tho ngh quyết đc bit ghi nhn « rt nhiu » s c do Trung Quc gây ra trong vùng bin gn Vit Nam, Trung Quc, Philippines và Malaysia b đánh giá là « nguy him » và « gây mt n đnh », t v ln chiếm trong thc tế bãi Scarborough, phong ta bãi C Mây – Second Thomas, cho đến vic đòi ch quyn ti các khu vc nm trong vùng đc quyn kinh tế ca nước khác mà không h da trên bt kỳ lut l quc tế nào... 
Gn mt trang cho v HD-981

V Trung Quc cho h đt giàn khoan HD-981 trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam (01/05 – 15/07/2014) dĩ nhiên đã được bn d tho ngh quyết đc bit chú ý. 
Trong gn mt trang, H vin M nhc li v vic khi s t ngày 01/05/2014, khi Tp đoàn Du khí Hi dương Trung Quc CNOOC, đưa giàn khoan nước sâu Hai Yang Shi You 981 (HD-981), được hơn 25 tàu Trung Quc h tng vào cm ti lô 143, cách b bin Vit Nam 120 hi lý. Sau đó, s lượng tàu h tng ca Trung Quc đã tăng lên hơn 80, trong đó có by tàu quân s. 
Các tàu Trung Quc đã hung hãn tun tra và đe da tàu Cnh sát bin Vit Nam, và theo bn d tho Ngh quyết, đã vi phm Công ước v các Quy đnh Quc tế phòng tránh va chm trên Bin COLREG. H vin M cũng nhc li, nhiu ngun tin cho biết là tàu Trung Quc c tình đâm vào nhiu chiếc tàu ca Vit Nam, và s dng máy bay trc thăng và vòi rng đ ngăn cn nhng chiếc khác. 
D tho ngh quyết ca H vin M còn t cáo s kin tàu Hi cnh Trung Quc, t ngày 05/05/2014, đã thiết lp mt vành đai cm tàu bè nước khác, vi bán kính 3 hi lý xung quanh giàn khoan HD-981. 
Đi vi H vin M, hành đng này đã phá hoi s an toàn hàng hi trong khu vc và vi phm các nguyên tc ca lut pháp quc tế, trong đó có Công ước Liên Hip Quc v Lut Bin (UNCLOS), được toàn thế gii công nhn. 
Đèn xanh cho vic bán vũ khí cho Vit Nam 
Trên các cơ s đó, H Vin M s thông qua 17 quyết ngh mà ni dung lên án các hành vi cưỡng bc, hù da hay dùng võ lc đ cn tr quyn t do lưu thông trên không và trên bin các vùng bin châu Á, kêu gi đích danh Trung Quc không nên áp dng các quy đnh v vùng nhn dng phòng không trên Bin Hoa Đông, và không được thiết lp các vùng tương t nơi khác. 
Đc bit trong các khuyến cáo v mt chính sách đi vi chính quyn M, khuyến ngh th 13 liên quan đến quan h M-Vit, ni dung bt đèn xanh cho vic bán vũ khí cho Vit Nam. 
Bn d tho cho rng chính sách ca M phi là : « Thiết lp và thc hin mt khuôn kh chính sách vi chính ph Vit Nam sao cho phn ánh được c s tiến b ln thách thc còn tn ti trong h sơ nhân quyn ca Vit Nam, cũng như là các li ích an ninh quc gia thiết yếu ca Hoa Kỳ, bng cách đào sâu và m rng quan h đi tác toàn din vi Vit Nam thông qua vic bán hoc chuyn giao thiết b quc phòng trong chiu hướng thích hp vi s phát trin và duy trì kh năng phòng th chng ngoi xâm ca Vit Nam… ».__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List