Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Saturday, 2 August 2014

Biển Đông : Bắc Kinh đóng thêm tàu và giàn khoan để khai thác dầu khí


Bin Đông : Bc Kinh đóng thêm tàu và giàn khoan đ khai thác du khí

Tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan dầu đâm vào tàu Việt Nam (DR)
Tàu Trung Quc h tng giàn khoan du đâm vào tàu Vit Nam (DR)

Đức Tâm

Theo số liệu của cơ quan tư vấn thông tin hàng hải – IHS Maritime, trong sáu tháng đầu năm này, số lượng tàu và giàn khoan mà các công ty dầu khí Trung Quốc đặt đóng, lớn bằng tổng khối lượng các đơn đặt hàng trong mỗi năm, kể từ 2010 đến nay. Trong thời gian tới, số lượng này còn tiếp tục tăng.

Trong na đu năm nay, Trung Quc đã đt đóng tàu và các giàn khoan vi tng trng ti lên đến 126300 tn, bao gm nhiu loi tàu phc v cho các hot đng khai thác quy mô ngoài khơi, các giàn khoan thăm dò và khai thác du khí trên mt nước và vùng bin có đ sâu trung bình, các đi tàu nghiên cu đa chn vùng bin nước sâu và các tàu h tr.
Đng thi, Bc Kinh cũng tăng cường đu tư cho lc lượng tun duyên. Cơ quan này đã được t chc li vào năm ngoái, bao gm cnh sát bin, ngư chính và các cơ quan chp pháp bin, vi mt b ch huy chung. Lc lượng này hin có hơn 100 tàu và đã đt đóng thêm 40 tàu, trong s này 15 tàu s được giao trong năm nay.
Năm ngoái, Trung Quc đã cho đóng mt giàn khoan 30 ngàn tn, phc v cho vic thăm dò và khai thác du khí vùng bin nước sâu. Mt khác, Bc Kinh có kế hoch đóng thêm hai giàn khoan na.
Các giàn khoan mi này s ln bng giàn khoan khng l HD-981, mà hi đu tháng Năm va qua, Trung Quc đã h đt trái phép ti nơi mà Vit Nam khng đnh thuc vùng đc quyn kinh tế ca mình. Bc Kinh đã rút giàn khoan HD-981 ngày 16/07 va qua.
Theo gii chuyên gia, ti bin Hoa Đông, nơi mà Trung Quc đang có tranh chp vi Nht Bn v ch quyn đi vi qun đo Senkaku/Điếu Ngư, dường như Bc Kinh đang tìm cách m rng các hot đng thăm dò, trong khi đó, Bc Kinh chú trng đu tư hơn vào Bin Đông, nơi đang có mt lot các tranh chp gia Trung Quc vi Vit Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, nhưng li được đánh giá là có tim năng ln v du khí.
Theo s liu ca Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration), vùng Bin Đông có tr lượng đã thm đnh và tim năng là 11 t thùng du và xp x 58 nghìn t mét khi khí đt. Còn Cc Kho sát đa cht Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey) đưa ra con s thm đnh là 48 t thùng du và khong 225 ngàn t mét khi khí đt đi vi toàn b vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
Bên cnh mc đích tìm kiếm ngun du khí đáp ng nhu cu phát trin kinh tế, vic đy mnh phát trin đi tàu và giàn khoan còn là mt thành t trong chính sách m rng lãnh th ca Trung Quc.
Ông Philip Andrews Speed, chuyên gia v an ninh năng lượng, ti Vin nghiên cu năng lượng Singapore, được Wall Street Journal trích dn, nhn đnh : « Tôi chc chn là Trung Quc s dng các giàn khoan va như mt tuyên b chính tr, va đ thăm dò du khí ».

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List