Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Wednesday, 17 May 2017

Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump Bất Định hay Quyền Biến?


 
Nht Ký Bin Đông: Ô. Trump Bt Đnh hay Quyn Biến?
 
Đào Văn Bình

 
Nht Ký Bin Đông hai tun đu Tháng Năm ghi nhn nhng biến chuyn quan trng như sau:
Tình hình thế gii:
             -Washington Post ngày 2/5/2017: “Mt nhóm các nhà lp pháp thuc lưỡng đng đã thúc gic B Trưởng Quc Phòng Jim Mattis xem xét li s h tr ca ông cho mt cuc tn công sp xy ra ca liên minh do Saudi Arabia dn đu, tn công vào mt th trn cng trng yếu Hodeida. Trong bc thư, các nhà lp pháp viết: Gia thm kch nhân đo thm vô lý, nơi mà 19 triu dân đang cn h tr khn cp, chúng tôi căn c vào thm quyn do Hiến Pháp quy đnh đ xác đnh quyn giám sát ln hơn đi vi s can d ca Hoa Kỳ vào các cuc xung đt và đòi hi mt s tho lun công khai v s tham d ca Hoa Kỳ vào cuc ni chiến Yemen mà chưa bao gi được Quc Hi cho phép

Bc thư do 55 nhà lp pháp ký tên đã ti tay Tng Thng Donald Trump và B Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions - nhn mnh rng bt c mt s can d trc tiếp vào Yemen phi được đưa ra Quc Hi tho lun và chp thun. Theo tin tc mi nht, cu tng thng Saleh liên minh vi lc lượng Houthis chng li chính ph do Rp Sê-út h tr nói rng ông sn sàng đi thoi vi chính ph Rp Sê-út đ gii quyết cuc ni chiến Yemen. 

Cui tháng này Ô. Trump s thc hin ba chuyến công du ti Rp Sê-út, Vatican và Do Thái. Đ làm d dàng cho chuyến đi, Hoa Kỳ ha bán 100 t đô-la vũ khí cho Rp Sê-út và đi li Rp Sê-út s đu tư 40 t vào h tng cơ s Hoa K. Thế mi hay đôi khi tình đng minh, tình bn, k c tình nghĩa v chng nếu ct bng đng đô-la có l bn cht hơn. Chưa mt nước nào mua nhiu vũ khí ca M bng Rp Sê -út, k c vũ khí ti tân nht. Mt ln mua, s chi phí ln hơn c ngân sách quc phòng ca Nga 95 t đô-la mt năm. Đúng là ”Có tin mua Tiên cũng được”.

-AFP ngày 2/5/2017: Xut hin trước din đàn ca y Hi Âu Châu. Bà San Suu Kyi- lãnh đo trên thc tế ca Miến Đin đã bác b mt quyết đnh ca y ban nhân quyn LHQ đòi tiến hành cuc điu tra v nghi ng cho rng lc lượng an ninh Miến Đin đã chng li sc tc thiu s Hi Giáo. Bà cho rng quyết đnh ch làm chia r thêm hai cng đng ch không giúp gii quyết vn đ. Hin nay Bà San Suu Kyi đang b các người ngưỡng m và ng h mô t bà là nhà đc tài, không thèm lng nghe ai và đi x vi thuc cp như cô giáo vi hc trò.

Âu cũng là thói thường. Gia mt người đu tranh cho nhân quyn b giam cm ti nhà (house arrest) và nay tr thành tng thng trong thc tế hoàn toàn khác nhau. Gia mt cô Kiu làm con   Hoa Nô trong nhà Hon Thư và cô Kiu ngi bên T Hi vi tư cách ca mt bà ln có th tr thành mu nghi thiên h, hoàn toàn khác nhau. Gia mt Tây Thi - cô gái git la Bến Tr La vi mt Tây Thi được Ngô Phù Sai sng ái. Ai ngu di không biết mà nhc li quá kh nghèo hèn ngày xưa thì coi chng tru di tam tc đó nghe. Muôn đi, quyn thế, s thành công v tin bc, tăm tiếng s làm cho con người tr nên “vĩ đi (grandiose).
oo


-Tng Hp ngày 4/5/2017: Nomehi 23 tui- con gái ca Gonzales - là công dân Hoa K duy nht b giết trong nhng v n súng vì tôn giáo quá khích và đánh bom t sát ti Paris. Gi đây Gonzales đâm đơn kin ba công ty  khng l này đã h tr cho vic tuyên truyn cho quân khng b tc nhóm ISIS ti Iraq và Syria. Theo đơn kin ti tòa, Gonzales tin rng ba đi công ty nói trên đã biết và cho phép nhóm khng b tuyn người, quyên tin và ph biến các tin tc ca h. Nếu không có các din đàn Twitter, Facebook và Youtube (Google) thì Nhà Nước Hi Giáo (ISIS) không th ln mnh ghê gm như nhng năm va qua và biến thành mt nhóm khng b đáng s trên thế gii. S h tr cn thiết và quan trng này là dng c  khiến ISIS ni lên và đã tiến hành hàng lot nhng v tn công khng b bao gm c cuc tn công ngày 13/11/2016 ti Paris khiến 125 người chết trong đó có cô con gái Nomehi Gonzales.

Nếu nói ba đi công ty này biết trước và cho phép các nhóm khng b loan truyn tin tc, tuyn người, quyên tin và t chc tn công khng b thì không đúng. Thế nhưng ba din đàn toàn cu khng l này “vô tình” tr thành khí c hu hiu cho s sng còn và phát trin ca các nhóm khng b. Hu hết các din đàn trên h thng liên mng toàn cu ngày hôm nay đã tr nên mt th gì đó vô cùng nguy him. Thay vì là mt mng lưới thông tin, chia x tin tc tt lànhnó tr thành mt thđu trường” ngày đêm tràn ngp thư chui vào tn nhà đ b thuc đc, tung tin gi, ngy to hình nh gi, chia r, chng đi ln nhau đưa ti thù hn và là phương tin tt nht cho s phát trin ca bo lc, dâm ô và khng b. Tin mi nht ngày 12/5/2017 cho biết hai hc sinh Tiu Bang Utah đã dùng súng bn vào đu mt cô gái 14 tui ch vì nhng hình nh và li nói gi lên Snapchat gây bc bi cho hai cu. (A pair of schoolboys who allegedly shot a 14-year-old girl in the head because her Snapchat messages were annoying.) 

Hai cu bé v thành niên này s b xét x như người ln vì đy đ trí khôn đ nhn đnh đúng-sai và đ khôn ngoan đ tiến hành cuc thanh toán (1). Còn Vit Nam, trước đây, hai cô gái đón đường túm tóc, đánh t tơi mt cô gái khác ch vì nhng li bình lun trên Facebook.

Đây là s phát trin tt bc ca “t do ngôn lun vì ai cũng có tiếng nói. Vi mt trang tin (website) ai cũng có th tr thành ch nhim, ch bút, nhà bình lun, nhà tuyên truyn... Thế nhưng nó li tr mt th “t do ngôn lun vô ti v, vô trách nhim, du mt, không biết người người viết, người đưa tin, người bình lun là aivà đang gây thm ha cho nhân loi. Ôi, chính s thông minh ca con người đang hy dit tt c nhng gì tt đp ca con người. Biết làm sao đây? Nhà vt lý Stephen Hawking nói rng chính cái nn “văn minh software” này s hy dit lương tâm ca con người.

-ABC News ngày 5/5/2017: “Mt binh sĩ người nhái Hoa K chết cùng vi hai binh sĩ khác b thương trong mt cuc tn công ca nhóm Al-Shabaab ti Somalia là nhóm ln nht đang chiến đu đ lt đ chính quyn Somalia đ thành lp mt quc gia Hi Giáo vi giáo lut Sharia ti đây.”
Hin nay Hoa K đã gi khong 50 binh sĩ thuc Sư Đoàn 101 Nhy Dù ti làm c vn, hun luyn và t chc hành quân chng khng b giúp chính quyn Somalia. Như vy Hoa K đang can d vào năm cuc chiến: Iraq, Syria, Afghanistan, Yemen và Somalia.

Theo tôi nghĩ, t chc Nhà Nước Hi Giáo (ISIS) có th b tiêu dit hoc tan v nhưng các t chc khng b thì không bao gi có th tiêu dit được vì nó liên h ti xung đt sc tc, thánh chiến và đng đ văn minh Tây Phương- Rp. Ch cn bt c mt chính quyn Trung Đông hay Phi Châu nào bt n chính tr vì xung đt sc tc, tham nhũng, đo chính lt đ v.v..khiến đt nước mt kim soát - là các t chc khng b có cơ hi bt r và phát trin ngay lp tc và khi đó Hoa K li phi gi quân ti giúp. Mi đu ch gi bit kích, sau b binh, ri tăng quân và ri s lún sâu thêm năm, mười năm na g không ra.

            -AP ngày 5/5/2017: Trong mt bài viết nhan đ Ukraine, cm nghĩ ln dn rng min đông đã mt vào tay Nga (In Ukraine, feeling grows that the east is lost to Russia) trong đó có nhng đon, “Leonid Androv là th đin Kiev, gia nhp quân đi Ukraine và tri qua mt năm chiến đu vi quân ly khai ti đông Ukraine sau khi cuc xung đt bùng phát năm 2014.

 Gi đây, ging như đa s nhng người khác, anh chp nhn vùng đt y đã mt vào tay Nga. Ri, Sergi Garmash là mt trong s 2 triu dân đã phi ri b nhà ca   min đông Ukraine. Anh nói rng hu như Ukraine không còn gì ti Donetsk là nơi mà người dân đã dùng đng tin rúp ca Nga, coi truyn hình Nga và cám ơn s tr giúp ca Nga mà sng sót. Bài báo kết lun, Thế nhưng không mt chính tr gia Ukraine nào dám công khai t b Crimea và vùng Donbass và chp nhn đây là mt phn lãnh th ca Nga.

            Đúng như li tiên đoán đt nước Ukraine s tan nát khi nhóm chính tr gia có lp trường quc gia quá khích, nghe theo li xúi di ca CIA và Âu Châu tiến hành cuc biu tình khng l đ lt đ Tng Thng Yanukovych hu xin gia nhp EU và NATO. Nhưng NATO và EU chưa đến, bán đo Crimea đã mt v tay Nga và hai vùng Donetsk và Luhanks gi chung là Donbass đng dy tuyên b ly khai. Đã mt Crimea ri nhưng các chính tr gia quá khích Kiev chưa biết s. Tng Thng Porochenko thay vì dùng gii pháp chính tr đ gi người anh em Donbass li vi mình, li dùng gii pháp quân s, kêu gi M và NATO đem quân vào. 

Cuc chiến kéo dài ba năm vi 10,000 chết nhưng cui cùng vn không th ly li vùng này. Trên thc tế, Donbass đang là mt vùng hoàn toàn đc lp, nhưng v lâu v dài h có th trưng cu dân ý sát nhp vào Nga. Như thế vĩnh vin vùng đt này không bao gi tr li vi Ukraine na.

            Đây là bài hc cho tt c các nước nh nm bên cnh mt đi cường ch có ngu di liên minh vi mt đi cường khác xa đ chng li láng ging ca mình. Đó là nguyên tc, hay mt quy lut gi làĐa Lý Chính Tr” (Geopolitics). Nếu mun sng yên, Ukraine muôn đi phi là mt vùng trái đn, mt vùng trung lp tc va chơi vi Nga va chơi vi Âu Châu và tuyt đi không có quân ngoi bang đóng trên đt nước mình. Ngu dt, không hiu biết gì c ch làm cho đt nước tan nát, tuy nói yêu nước nhưng thc tế li là phn quc. Nói mt cách c th và gn gũi nht, M Tây Cơ và Gia Nã Đi s tan nát và chia ct ra tng mnh nh nếu hai nước này liên kết vi Nga hay Hoa Lc đ chng M. Muôn đi M Tây Cơ và Gia Nã Đi phi ngoan ngoãn nm trong qu đo ca M

Nói đc lp t ch là nói cho vui vy thôi. Ngày mai tng thng M Tây Cơ mi Ô. Putin hay Ô. Tp Cn Bình ti thăm th coi phn ng ca M như thế nào?
            Mun lãnh đo mt đt nước, trước hết phi biết đt nước ca mình nm đâu? Láng ging ca mình là ai? Đt nước có nm trên mt hi l chiến lược không? Hay mt vùng mà các đi cường đu mun tranh giành đ phòng th hoc bành trướng ra ngoài? Ri còn phi biết tình hình thế gii bây gi ra sao? Ai đang là các “ông k có kh năng khuynh đo toàn cu v c quân s ln tài chính. 

Các liên minh kinh tế, tài chính, quân s mi hình thành là gì và có ý nghĩa gì? Ai s là người đ đu cho mình? Ai s là đng minh chiến lược ca mình? Sc mnh quân s ca mình bao nhiêu? Và còn rt nhiu điu phi biết na. Nếu không biết mà mưu đ lãnh đo s đưa đt nước ti thm ha và chính mình s mang ha sát thân”…cui cùng là phn quc ch không phi yêu nước.
Mun lãnh đo và thc s yêu nước, điu ti quan trng vn là tránh không đ đt nước dính líu vào bt c mt cuc chiến tranh nào. 

Chiến tranh mt năm, mười năm chưa hi phc. Chiến tranh tàn phá đt nước, nhân tâm ly tán, cô nhi qu ph, t sĩ…s là gánh nng v c các mt vt cht và tinh thn kéo dài. C th nhìn xem các nước như Iraq, Syria, A Phú Hãn, Libya, Yemen…bao gi mi hi phc , c v c kinh tế ln tình người. Xin nh, chiến tranh s xé nát lương tâm ca con người. Nếu là thánh chiến hay ni chiến thì hu qu s vô cùng thm khc.

            Nhìn vào bn đ thế gii chúng ta thy Vit Nam, Lào, Thái Lan và Miến Đin là láng ging nhưng cũng là Vùng Trái Đn tc Vùng  An Toàn” ca Hoa Lc. Nếu mt trong 5 quc gia này lt vào vòng nh hưởng quân s ca M tc có căn c quân s M thì Trung Quc lâm nguy. Khi đó, bng mi giá Hoa Lc s quy nát by các quc gia này ging như Nga đang làm Ukraine. Do đó nếu mun sng yên, Vit Nam, Lào, Thái Lan, Miến Đin phi cân bng được nh hưởng gia Hoa Lc và Hoa Kỳ. Đó là thc tế chính tr ca thế k này. Còn thế k ti s tính sau.

            -AP (Puerto Rico) ngày 5/5/2017: “Puerto Rico s đóng ca 184 trường hc công lp đ cu vãn c trăm triu M Kim gia cuc khng hong tài chính nng n đã khiến mt làn sóng người tràn vào đt lin (Hoa Kỳ) trong thp niên qua. Khong 27,000 hc sinh s được di chuyn đi đến mt nơi nào khác vì trường hc ca các em s đóng ca vào cui Tháng Năm. Puerto Rico là lãnh đa hi ngoi ca Hoa Kỳ, có quyn bu c thng đc, quc hi nhưng lãnh đo ti cao là tng thng Hoa K.

            -International Business Times ngày 9/5/2017: “Tng Thng Th Nhĩ K Erdogan kêu gi thế gii Hi Giáo gia tăng thăm viếng thánh đường mang tính biu tượng Al-Aqsa Jerusalem nhm bo v bn sc Hi Giáo. Nhà lãnh đo Th Nhĩ K t li khinh mit Do Thái và gán chính sách ca quc gia mà Do Thái Giáo là đa s - ging như Ch Nghĩa Phân Bit Chng Tc  (Apartheid) ca Nam Phi trước đây. 

Nói chuyn ti mt cuc hi tho v Jerusalem Istanbul, Ô. Erdogan công kích nhng chương trình đnh cư ca Do Thái ti Tây Ngn và Jerusalem. Mi mt ngày mà Do Thái còn chiếm đóng Al-Quds (Jerusalem ca tiếng Rp) là mi s nhc ca chúng ta. Nhân đó ông cũng cnh cáo Hoa K ch di chuyn tòa đi s Hoa K v Jerusalem mà phi có s quân bình rt tế nh v thánh đa này. (2)

Trong khi Rp Sê-út mun liên minh vi Do Thái đ chng li Ba Tư và h phái Shiite thì Th Nhĩ K li ni bt lên như mt th lĩnh Hi Giáo chng li Do Thái. Nếu tht s Th Nhĩ K mun làm chuyn này thì Do Thái smt cm canh” vì v mt quân s Th Nhĩ K rt mnh mà li đng trong NATO. Liên Minh Bc Đi Tây Dương có mt điu khon là - nếu mt quc gia hi viên b tn công- tc toàn liên minh b tn công.

 Do đó Do Thái s không bao gi dám dùng ha tin hay máy bay tn công Th Nhĩ K.Theo Reuters ngày 21/4/2017, B Trưởng Quc Phòng Fikri Isik ca Th Nhĩ K cho biết nhng cuc thương tho gia Nga và Th đã bước vào giai đon cui cùng đ mua h thng ha tin phòng không S-400 ti tân nht ca Nga có th là đ phòng nga mt cuc tn công bng ha tin ca Do Thái. Tình hình thế gii biến chuyn tht nhanh và tht bt ng

-The Quint ngày 11/5/2017: “Th Tướng Modi ca n Đ đã thc hin chuyến công du hai ngày ti Tích Lan đ tham d Ngày Quc Tế Vesak (Tam Hp: Pht Đn Sinh,Thành Đo và Nhp Niết Bàn) là ngày l ln nht ca hàng Pht t và nói chuyn vi cng đng Tamil gc n. 

Chuyến công du nhm tăng cường mi liên h truyn thng gia hai quc gia gia lúc Hoa Lc đang tìm cách xâm nhp vào đo quc này. Đây là chuyến thăm viếng th hai sau chuyến thăm vào Tháng Ba, 2015. Mc dù là quc gia theo n Đ Giáo nhưng Ô. Modi li mun cùng chia x gia tài chung ca Pht Giáo vi Tích Lan. 

Trong bui l dâng hoa cúng Pht ti Seema Malaka Temple cùng vi tng thng và th tướng Tích Lan, Ô. Modi nói rng, “Thách thc ln đi vi hòa bình thế gii bn vng hin nay không nht thiết là do mâu thun gia các quc gia, đó là t nhng suy nghĩ, dòng tư tưởng, các thc th và phương tin bt ngun t s hn thù và bo lc

-AP ngày 14/5/2017: Cuc hi tho ti Bc Kinh ngày hôm nay, tp trung vào sáng kiến Mt Vành Đai, Mt Trc L ca Ô. Tp Cn Bình quy t nguyên th t 29 quc gia và lãnh đo các t chc toàn cu bao gm Liên Hip Quc và Qu Tin T Quc Tế. Dưới đây là mt s trích dn li phát biu trong hi ngh liên quan đến d án ca Bc Kinh làm sng li Con Đường Tơ La thu xa xưa ni lin Á Châu, Âu Châu và Châu Phi bng các d án v h tng cơ s và giao thông:
-Bà Christine Lagarde (Thng Đc Qu Tin T Quc Tế): “Đây là s ni kết văn hóa. Nó cũng là s ni kết các cng đng làm phong phú thêm kinh tế và ci thin đi sng ca con người.
-Tng Thng Nga Putin: “Nghèo đói, hn lon xã hi...chênh lch phát trin ca các quc gia và toàn vùngtt c nhng th này to ra mnh đt nuôi dưỡng khng b quc tế, cc đoan và di dân mt cách bt thường. Chúng ta không th sng theo nhng thách đ này nếu chúng ta không vượt qua được s bế tc ca phát trin kinh tế toàn cu.

-Tng Thư Ký Liên Hip Quc Antonio Guterres: “Chúng ta chia x quan tâm chung là kinh tế toàn cu có th phc v dân chúng toàn thế gii.
-Matt Pottinger- Giám Đc Đc Trách Đông Á ca Hi Đng An Ninh Quc Gia Hoa K: “Hoa Kỳ có nhiu đ ngh đây. Các công ty Hoa Kỳ có th cung cp sn phm và dch v có phm cht tt cho d án. Các công ty Hoa Kỳ đã có thành tích lâu dài và thành công trong s phát trin h tng cơ s toàn cu và Hoa K sn sàng tham gia d án Mt Vành Đai, Mt Trc L.
            Theo ý kiến ca tôi, nếu Con Đường Tơ La Mi hoàn thành, ngoài vn đ giao thương, Hoa Lc có th vn chuyn nguyên liu chiến lược t Phi Châu mà không cn thông qua các hi l quc tế hin nay hoàn toàn do Hoa Kỳ khng chế.

Tình hình Syria:
            -AP ngày 5/5/2017: “Nga, Ba Tư và Th Nhĩ K đã đng ý thiết lp Vùng Gim Leo Thang/Vùng An Toàn được ký kết trên mt phi cơ ca Nga theo đó không quân ca Ô. Assad s ngưng các chuyến bay trên các vùng được quy đnh khp lãnh th. Theo mt phái đoàn ca Nga, tha hip s có hiu lc vào ngày 6/5/2017 -là n lc mi nht nhm gim bo đng ti quc gia Hi Giáo này. 

Thế nhưng chưa ai biết chi tiết ca tha hip như thế nào và vin tượng ca nó có v m đm. Trong khi đó theo Reuters, phe phiến quân bác b tha hip này và gi đó là đe da cho s toàn vn lãnh th và cũng còn ghi nhn Ba Tư như là mt người đng ra bo đm cho bt k cuc ngưng bn nào. Theo Washington Post, tha hip vn cho phép các phe bo đm như Ba Tư và Th Nhĩ K có quyn tn công lc lượng Nhà Nước Hi Giáo và al-Qaeda có liên h vi mt vài nhóm phiến quân ti Vùng An Toàn. Và c máy bay quân s M cũng b cm trên vùng an toàn này.

            -Los Angeles Times ngày 10/5/2017: “Mt gii chc cao cp ca lc lượng người Kurd YPG ti Syria hoan nghênh quyết đnh ca Tng Thng Donald Trump trang b vũ khí nng cho lc lượng này và nói rng nó s chính thng hóa cho lc lượng đ chun b tiến chiếm Raqqa- th đô trong thc tế ca Nhà Nước Hi Giáo nhưng  phó th tướng Th Nhĩ K nói rng vic trang b vũ khí này là không th chp nhn được.
            -AP ngày 11/5/2017: “Liên minh chng Nhà Nước Hi Giáo do Hoa K dn đu nói rng lc lượng người Kurd đã chiếm được th trn quan trng gn mt con đp Syria trong tay ca Nhà Nước Hi Giáo làm suy yếu kh năng phòng th Raqqa- th đô trên thc tế ca lc lượng ISIS.
            -Reuters ngày 13/7/2017: “Theo cơ quan truyn thông ca chính ph, quân đi Syria và đng minh gn như đã chiếm trn khu vc Qaboun ven biên ca th đô Damacus sau hai tháng oanh kích và nã pháo không ngng ngh vào v trí ca phe phiến quân khiến quân chính ph hu như kim soát hoàn toàn th đô.”

Tình hình Bin Đông:
            -Washington Post ngày 11/5/2017: “Mt gii chc Phi Lut Tân cho biết h bt du chuyn binh sĩ và đ tiếp liu ti Đo Th T đ chun b cho vic tân trang, kéo dài mt phi đo và xây dng mt bến đu cho tàu bè. Rõ ràng qua hành đng này, Phi Lut Tân tuy hòa du vi Hoa Lc nhưng cương quyết bo v bin đo ca h.

Nhn Đnh:
Theo tin Tng Hp ngày 2/5/2017: Trong khi Tng Thng Doanld Trump nói rng ông có th rt hân hnh gp Ô. Kim Jong Un vào mt thi đim thích hp thì Thượng Ngh Sĩ John McCain (Cng Hòa) nói rng li tuyên b ca Ô. Trump rt đáng lo s và ch làm tăng uy tín cho nhà đc tài này.
            Đng ý là như thế, nhưng gi d trên cương v tng thng, Ô. McCain làm thế nào đ gii quyết vn nn Bc Triu Tiên đây? Làm thượng ngh sĩ có quyn phê bình, ch trích, đôi khi vô ti v. Còn làm tng thng là gii quyết chuyn ca đt nước. Vy phi làm sao? Xét cho cùng ch có ba gii pháp: 
1) Cm vn mnh m hơn na? Xin thưa đã làm ri. Chưa có mt quc gia nào trên thế gii b cm vn nghit ngã như Bc Triu Tiên nhưng chế đ vn sng nhăn. 
2) Dùng ha tin Tomahaw bn phá các đa đim nghi ng là cơ s chế to vũ khí nguyên t. Thế nhưng gii pháp này s đưa đến chiến tranh nguyên t. Bc Triu tiên có th b san bng nhưng M cũng có th lãnh vài ha tin nguyên t. Ô. McCain có dám làm không hay đng ngoài tuyên b vô trách nhim? 
3) Khi đánh không được thì phi tìm gii pháp ngoi giao tc thương tho. Mà mun thương tho thì phi tôn trng người ta dù trong bng mình không thích. Chng l M c mãi lún sâu vào vũng ly Bc Triu Tiên? Năm cuc chiến Trung Đông, cuc chiến chng khng b và ISIS, Chiến Tranh Lnh vi Nga, tranh giành nh hưởng Đông Nam Á vi Hoa Lc chưa làm M lo s và mt mi sao? Trong lúc tranh c, Ô. Trump ha gii quyết cuc chiến Trung Đông. Chưa chc gii pháp ca Ô. Trumg là xu. 

Hãy c đ ông làm. Khi ông chìa “cành ô-liu” ra vi Bc Triu Tiên thì chính nghĩa s ng v phía M. Nếu Ô. Kim Jong Un t chi, lúc đó M có làm mnh thì thế gii s không có lý do gì phin trách M. Theo tôi nghĩ Ô. Kim Jong Un s chp ly cơ hi ngàn năm mt thu vì t trước đến gi không có ông tng thng M nào chu gp Ô. Kim Chính Nht và Ô. Kim Jong Un c. Chính vì thế mà Thượng Ngh Sĩ Rand Paul (Cng Hòa) nói rng Tht may mn Ô. John McCain không phi là tng thng. Tin mi nht cho biết hai phái đoàn Bc Triu Tiên và Hoa Kỳ đã bí mt gp nhau ti ngoi ô ca th đô Oslo, Na Uy vào ngày 8/5/2017 và s li gp nhau vào 9/5/2017. Và vào ngày 13/5/2017, Bình Nhưỡng nói rng h sn sàng gp b tham mưu ca Ô. Trump nếu tha mãn mt s điu kin. Ít ra cũng phi như thế ch. Nếu có điên khùng thì cũng điên khùng va va thôi. Xin đng “đùa gin vi M.

Ri theo Reuters ngày 2/5/2017, Tng Tng Hoa K Donald Trump và Tng Thng Nga Putin đã có cuc  đin đàm vào ngày hôm nay và là ln đu tiên k t khi Hoa K bn ha tin Tomahaw vào mt phi trường Syria khiến tình hình tr nên căng thng và h nói rng c hai mun tìm kiếm mt cuc ngưng bn cho cuc ni chiến Syria. 

Bn công b ca c Tòa Bch c ln Đin Cm Linh đu mô t c hai v lãnh đo đã có cuc nói chuyn tích cc/khích l và bao gm luôn c vn đ Bc Triu Tiên và cuc chiến chng các nhóm vũ trang Hi Giáo khp Trung Đông. Th Trưởng Ngoi Giao Hoa Kỳ Stuart Jones đc trách Cn Đông S V s lên đường tham d cuc tho lun v ngưng bn ti Th Đô Astana ca  Kazakhstan.”

Dĩ nhiên đây ch là bước khi đu nhưng là du hiu đáng mng mà hai bên đã ch đi t lâu. Nếu tiếp theo là cuc hp ca b trưởng ngoi giao hay quc phòng ca c hai bên, thì chuyn tha hip hay hp tác Nga-M có cơ may hình thành. 

Theo Washington Post, vào ngày 3/5/2017, trong bui nói chuyn vi nhân viên ti B Ngoi Giao, Ngoi Trưởng Tillerson nói rng s sói mòn ca hp tác và tin cy gia hai cường quc nguyên t hàng đu Nga-M là nguy him và không th chp nhn được và Hoa K s kiến to mt đường li xem có cách nào làm vic chung vi nhau không. Vào ngày 10/5/2017, Ô. Trump đã tiếp Ngoi Trưởng Lavrov ca Nga ti Tòa Bch c. Trong cuc hp báo cùng ngày ti tòa đi s Nga ti Hoa Thnh Đn, Ô. Lavrov nói rng vic Nga nhúng tay vào cuc bu c tng thng ch là l bch và gi to ti mt nơi có mt h thng chính tr phát trin rt cao như Hoa K. Còn v mi bang giao gia hai nước Ô. Lavrov nói rng, Hin nhiên, chúng ta không th nói hết mi chuyn qua mt đêm. Thế nhưng c hai mong mun hướng ti vic gii quyết nhng khác bit và xung đt.

            Trong khi “bóng ma” ca vic Nga can d vào cuc bu c tng thng vn còn b ám nh mà Ô. Trump dám có nhng chuyn đng ngoi giao xích li gn Nga. Cng thêm vi vic đ ngh gp Ô. Kim Jong Un, dám mi th tướng Thái Lan, tng thng Phi Lut Tân và tng thng Th Nhĩ K là nhng nhà lãnh đo đang b lên án là vi phm nhân quyn viếng thăm Tòa Bch c, cho thy Ô. Trump là người can đm, dám làm nhng gì mà ông cho rng đúng. Người ta c phê phán ông là con người bt đnh, nhưng so vi Ô. Obama thì Ô. Obama cng nhc và dè đt quá. Sut nhim k tám năm, Ô. Obama không gii quyết được nhng vn đ trng đi ca nước M

Qua nhng hành đng k trên, trong lãnh vc ngoi giao, Ô. Trump t ra linh đng, quyn biến, bt chp lý tưởng nhân quyn, min sao đem li li ích cho đt nước. Thái Lan đã ng vào tay Bc Kinh. Phi Lut Tân đang hòa hoãn vi Hoa Lc. Nếu Ô. Trump tiếp tc lên án tướng Prayut Chan-O-cha và Ô. Duterte v nhân quyn thì sm mun hai quc gia này s tr thành thù nghch ca Hoa K.

Chính sách ngoi giao ca Hoa K là an ninh toàn cu. Nó không th b lèo lái hay điu khin bi mt s t chc nhân quyn. Cũng trong bui nói chuyn vi toàn th viên chc ngành ngoi giao, Ô. Tillerson nói rng, “Hoa Kỳ s gim nh nhng quan tâm v nhân quyn trong mt vài liên h vi nhng quc gia khác. Trong mt s trường hp nếu chúng ta điu kin hóa nhng n lc v an ninh quc gia bng cách buc nhng quc gia khác phi chp nhn h thng giá tr ca chúng ta thì có l chúng ta không đt được mc tiêu.” (The United States would de-emphasize human rights concerns in some of its interactions with other countries. In some circumstances, if you condition our national security efforts on someone adopting our values, we probably can't achieve our national security goals.)

Được tiếng là quán quân bo v nhân quyn nhưng mt hết đng minh và bè bn. Đó là thc tế đang din ra trên vũ đài chính tr thế gii ngày hôm nay. Nhân quyn và quyn li ti thượng ca đt nước luôn luôn đi chi nhau. T do ca mt cá nhân rt quý nhưng s tn vong ca quc gia li còn quý hơn. Khng T chuyên nói v Nhân-Nghĩa-L-Trí-Tín có th là Vn Thế Sư Biu nhưng nếu ông lãnh đo đt nước thì đt nước s suy vong. Chính vì thế mà  sut thi Xuân Thu Chiến Quc ông không được vua nào trng dng, lang thang hết ch này ti ch kia, cui cùng tr v quê viết sách dy hc trò.

Chúng ta ch xem nhng bước đi ngoi giao táo bo ca Ô. Trump đưa ti thành qu như thế nào. Mt cách công bng nht, chúng ta chưa th đánh giá s nghip ca mt tng thng qua 100 ngày làm vic mà phi là bn năm hay tám năm.
Đào Văn Bình
(Califonia ngày 15/5/2017)

(1) Trước đây ti Min Nam, thanh thiếu niên phm ti s được xét x ti Tòa Án Thiếu Nhi. Nhưng ti Hoa K người ta xét x theo mc đ nghiêm trng ca ti phm. Thí d: Năm, sáu tui cm súng vô tình giết người thì khác. Còn ăn cp súng ri qua nhà hàng xóm bn chết người s b xét x như người ln vi ti sát nhân.
(2) Jerusalem là nơi mà ba tôn giáo Do Thái Giáo, Hi Giáo và Thiên Chúa Giáo coi đây là Thánh Đa ca h.
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List