Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Tuesday, 12 July 2016

Tòa quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền và đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông.

 

16:25 tin mới nhất

Tòa quc tế ra phán quyết bác b yêu sách ch quyn và đường chín đon ca Trung Quc trên Bin Đông.

“Tòa k
ết lun không có căn c pháp lý đ Trung Quc đòi quyn lch s vi các vùng bin nm trong ‘đường chín đon, theo thông cáo ca Tòa Trng tài Thường trc Hague.
"Tòa xác định rằng, mặc dù các nhà hàng hải TQ và ngư dân của họ, cũng như những người như vậy từ các Quốc gia khác, đã từng trong lịch sử sử dụng những hòn đảo này ở Biển Nam Trung Hoa, hiện không hề có chứng cứ gì rằng Trung Quốc đã thực thi về mặt lịch sử sự kiểm soát đặc quyền trên toàn vùng nước hay tài nguyên. Vì thế, Tòa kết luận rằng không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong Đường Chín Đoạn.
Trung Quc đã ra phn ng, nói phán quyết vô căn c.

Tân Hoa Xã nói phán quy
ết không có giá tr.
Trong văn bn 497 trang, các quan tòa nói các tàu chp pháp Trung Quc gây ri ro đng chm vi tàu đánh cá Philippines trong vùng bin và vic xây dng ca Trung Quc gây thit hi vô k vi các rn san hô.
ường Chín Đon" là gì?
Bc Kinh tuyên b "ch quyn không th chi cãi" đi vi khong trên 85% din tích Bin Đông, tương đương 3 triu trên tng s 3,5 triu cây s vuông toàn b vùng bin này.
ường Chín Đon" chy có nhng ch cách xa khi Trung Hoa lc đa ti 2.000km và vào sát b bin Philippines, Malaysia và Vit Nam vài trăm cây s.
ường Chín Đon" ban đu xut hin trên mt bn đ ca Trung Quc hi 1947 vi 11 đon đt quãng, khi lc lượng hi quân ca Cng hoà Trung Hoa thuc Quc Dân đng khi đó kim soát được mt s đo vn do Nht chiếm đóng trong thi Đi chiến Thế gii ln th hai.
Khi Cng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lp vào năm 1949 và Quc Dân đng phi b chy ra Đài Loan, chính quyn cng sn đã t tuyên b mình là đi din hp pháp duy nht ca Trung Quc và tha kế toàn b các tuyên b v bin đo ca nước này trong khu vc.
Sau đó, đu thp niên 1950, hai "đon đt quãng" được b đi khu vc Vnh Bc B như mt hành đng thân thin ca Bc Kinh vi chính quyn min Bc Vit Nam.
PCA là t chc liên chính ph lâu đi nht thế gii, chuyên x lý các v tranh chp quc tế thông qua bin pháp trng tài "và các bin pháp hoà bình khác".
PCA được thành lp năm 1899 trong Hi ngh Hoà bình Hague, do Sa Hoàng Đ Nh ca Nga t chc. Cơ quan này dn chiếu ti các hp đng, các tho thun đc bit, và nhiu hip ước khác nhau ca Liên hp quc đ phân x tranh chp.
PCA cũng hin din thường trc ti Mauritius, và có th tiến hành các phiên tranh tng trên toàn thế gii.

16:45

Reuters: Ngoi trưởng Philippines kêu gi "kim chế và tnh táo" ti Bin Đông ngay sau mt phán quyết ca Tòa Trng tài quc tế có li cho Manila và lên án Bc Kinh.
"Các chuyên gia ca chúng tôi đang nghiên cu phán quyết này cn trng và trit đ bi đó là kết qu quan trng ca tòa trng tài."
Ngoi trưởng Perfecto Yasay nói ti mt cuc hp báo."Chúng tôi kêu gi tt c các bên liên quan kim chế và tnh táo. Philippines khng đnh hết sc tôn trng quyết đnh ct mc này".

tin m

Trích đoạn phán quyết của Tòa Trọng tài LHQ về ‘Đường Chín Đoạn của Trung Quốc:
“Tính hợp pháp của các hành động Trung Quốc:
Tòa đã xem xét tính hợp pháp của các hành động Trung Quốc gây ra tại Biển Nam Trung Hoa. Tòa nhận thấy một số khu vực nằm trong vùng kinh tế đặc quyền (EEZ) của Philippines, và theo tòa, Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines trong EEZ qua cách:
(a) Can thiệp vào công tác khai thác dầu khí và ngư nghiệp của Philippines,
(b) Xây d
ựng đảo nhân tạo, và
(c) Không ngăn các ng
ư dân Trung Quốc đến đánh cá trong EEZ này.
Tòa cũng nhận định rằng ngư dân Philippines có quyền đánh cá truyền thống (traditional fishing rights) tại Bãi Scarborough và Trung Quốc đã ngăn cản quyền của họ.
Tòa nhận định rằng các tàu hải tuần của Trung Quốc đã tạo ra một cách phi pháp rủi ro nghiêm trọng cho các vụ va đập khi họ thực hiện việc ngăn cản các tàu thuyền Philippines."
__._,_.___

Posted by: loc huong

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List