Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Monday, 18 January 2016

Tài liệu quý hiếm về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, trích từ tập san HOÀNG SA – LÃNH THỔ VIỆT NAM CỘNG HÒA do Bộ Dân vận và Chiêu Hồi, chính phủ Việt Nam Cộng hòa xuất bản tháng 3/1974, do tác giả Đinh Thanh Nguyện đăng trên mạng đúng 2 năm trước


17-1-2014

Tài liệu quý hiếm về Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, trích từ tập san HOÀNG SA – LÃNH THỔ VIỆT NAM CỘNG HÒA do Bộ Dân vận và Chiêu Hồi, chính phủ Việt Nam Cộng hòa xuất bản tháng 3/1974, do tác giả Đinh Thanh Nguyện đăng trên mạng đúng 2 năm trước. 

Hiện bài đăng ở trên trang Phay Van đã mất, xin được đăng lại nơi đây.

Trang 33 của tài liệu này, có đoạn: “Trong một bài bình luận, đài phát thanh BBC đã nhận định rằng: ‘Cộng sản Bắc Việt hiện đang ở vào một cái thế khó xử, đúng ra Cộng sản Bắc Việt phải lên tiếng ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, nhân danh những người Việt Nam, nhưng nếu Cộng sản Bắc Việt làm như vậy sẽ khiến cho Trung Cộng phẩn nộ. Và cũng bởi sợ Trung Cộng sẽ thôi không cung cấp các nguồn tài trợ dành cho chiến tranh. Vì vậy, các lãnh tụ Cộng sản Hà Nội đành phải ngậm miệng, để nhận lãnh những mũi dùi mà những người Việt Nam dành cho họ‘.

Các đại diện Cộng sản xuất hiện ở đâu cũng bị các ký giả và các nhà ngoại giao Tây phương chất vấn về việc tại sao họ không dám dứt khoát lên án Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa thì họ tìm cách lãng tránh và nói mơ hồ rằng những tranh chấp biên giới phải được các phe đàm phán với nhau một cách bình tĩnh.

Còn Mặt trận Giải phóng Miền Nam, trong cuộc họp báo sáng ngày 26-1-1974 tại Camp Davis, Tân Sơn Nhất, Phó Trưởng phái đoàn Mặt trận Giải phóng trong Ban Liên hợp Quân sự 2 bên đã nhận định rằng việc Trung Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa chỉ là sự tranh chấp lịch sử còn để lại từ các thời trước và xác định Mặt trận Giải phóng Miền Nam đứng ngoài vụ tranh chấp ấy”.

H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
__._,_.___

Posted by: truc nguyen http://hqvnch.net/default.asp?id=135

1. Tài liệu về Hoàng Sa & Trương Sa 1. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Thái Văn Kiểm3. Tìm hiểu trận Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 Bs Trần Đại Sỹ4. Lược thuật trận Hoàng Sa Cục TLC/TC/CTCT5. About HoangSa Naval Battle Đỗ Kiểm&Julie Kane6. The Paracel Islands Sea Battle Le Rinh7. Bản đồ Hoàng Sa cập nhật mới nhứt 2012 8. Tài liệu mới HQ10-Hoàng Sa Thảo, con Ng.T.Trí9. The Battle for the Paracel Islands ...10. Battle of Hoang Sa 1974 Wikipedia12. Thư Phản Ðối Trung Quốc xăm lăng đảo Hoàng Sa gởi LHQ Tổng Hội Hải Quân13. Trung Cộng tấn công đổ bộ Hoàng Sa tháng 1 năm 1974 Bộ Lục Quân HK/PTB14. Tháng1: Nhớ Trận Hoàng Sa Mường Giang15. Tử sĩ Hoàng-Sa Ngụy Văn Thà Nguyễn thành Đông16. Tử sĩ Hoàng-Sa Đinh Hoàng Mai 17. Tử sĩ Hoàng-Sa Lê Văn Tây 18. Tử sĩ Hoàng-Sa Ng Thành Trí 21. Văn Tế Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa T.Q.Niệm&P.T.Lan22. Hôi HQHH/San Diego làm Lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa 2007 23. Hình ảnh Hải Quân VNCH chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa 1974 25. Lực lượng Trung Cộng trong biến cố Hoàng Sa 19/01/74 Thềm Sơn Hà26. Thư TT Thiệu gởi TT Nixon 27. Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974, HQ10 đi vào lịch sử Thềm Sơn Hà28. Trung Cộng lập Huyện Tam Sa quản lý các hải đảo VN 29. Quan điểm Trung Cộng về chủ quyền Hoàng và Trường Sa 30. Times Magazine: Storm in the China Sea in Jan 1974 31. Tuyên Cáo VNCH sau trận hải chiến Hòang Sa 1974 32. Biến cố Hòang Sa 1956 Thềm Sơn Hà33. Tuyên cáo Trung Cộng về biến cố Hoàng Sa 19/01/1974 34. Hoàng Sa 1974 - Điện thư TĐS Mỹ gởi Ngoại trưởng Mỹ 35. Tài liệu - Các Công Điện Mỹ liên hệ trận Hoàng Sa 74 36. Tuyên cáo V/v Việt Cộng bán nước và Tàu Cộng xâm lăng 38. Lễ Truy Điệu Tử Sĩ Hoàng Sa tại Sydney - Úc châu 40. Tường Trình Ủy Khúc về các Tử sĩ HQ10 trận Hoàng Sa 1974 43. Hoàng Sa Qua Những Nhân Chứng Trần Thế Đức44. Bản lên tiếng về chủ quyền TH/HQHH/VNCH45. Đại cương quần đảo Hoàng Sa: Địa lý-Khí hậu-Vị trí Chiến lược Thềm Sơn Hà46. Tình trạng chủ quyền các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa Ha Van Ngac47. Hoàng Sa và Trường Sa: Những dữ kiện quan trọng Tôn Thất Thiện48. Tranh chấp tại Quần đảo Trường Sa 49. VNCS sai lầm chiến lược đưa đến việc tranh chấp Trường Sa Trương Nhân Tuấn50. Trường Sa Chiến 1988 giữa Trung cộng và Việt cộng 51. Đài Loan khẳng định chủ quyền đảoTaiping-Trường Sa 53. Thư ngỏ gởi LHQ về Hoàng sA 55. Biến cố Trường Sa tháng 2/1974 56. Chủ quyền VN trên biển Đông Vũ-Hữu-San57. Phân tích khả năng TC&VNCH sau Hải chiến Hoàng Sa 74 Thềm Sơn Hà59. Biên giới trên vịnh Bắc Bộ Pierre-Bernard Lafont61. Sắc Chỉ của Vua Minh Mạng bảo vệ Hoàng Sa 62. Tài liệu mới: Bản đồ Tay Ban Nha về Hoàng Sa 63. Tờ châu bản thời Bảo Đại khẳng định Hoàng Sa là của VN 64. Hai bản đồ quý hiếm TS Nguyễn Xuân Diện65. Những phát hiện mới quanh bản đồ của Matteo Ricci Đinh Kim Phúc66. TQLC/VNCH có mặt giữ chủ quyền Hoàng Sa năm 1959 Cố Tấn Tinh Châu67. HQ/VNCH chiếm đảo Nam Yết thuộc Trường Sa 1973 Thềm Sơn Hà68. Tấm Dư đồ bị lãng quên 68. Một tấm Dư đồ bị lãng quên Nguyễn Xuân Nghĩa69. Bản đồ Trường Sa (Spratlys) cập nhật mới nhất 70. Kế hoạch cưỡng chiếm Hoàng Sa tháng 1-1974 của Trung Cộng Thềm Sơn Hà72. Chứng tích Cột mốc CHỦ QUYỀN Trường Sa năm 1956 Đổ Hữu Phương74. Vai trò TT Nguyễn Văn Thiệu trong biến cố lịch sử Hoàng Sa 1974 Thềm Sơn Hà75. Châu bản Minh Mạng 


Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List