Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông

Sàn giao dịch bất động sản Biển Đông >

Saturday, 10 June 2017

Ngộ tả nị xảy - Chệt cộng cảnh cáo Mỹ không có "Phép" (unpermitted) mà dám gởi 2 B1 và 2 chiếm hạm vào Biển Đông

 
- US deployed B-1B supersonic bombers and destroyer to South China Sea.

Ngộ tả nị xảy - Chệt cộng cảnh cáo Mỹ không có "Phép" (unpermitted)
mà dám gởi 2 B1 và 2 chiếm hạm vào Biển Đông


China warns ‘unpermitted’ US patrol to leave disputed waters in S. China Sea

US to continue South China Sea operations – top navy commander

__._,_.___

Posted by: Dat Ly 

Popular Posts

Popular Posts

Loading...

My Blog List